Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ