Απόπειρα "υφαρπαγής" των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ (video)

 Ο πρόεδρος της ΠΟΣΤ Γιώργος Βασιλόπουλος καταγγέλλει προσπάθεια "υφαρπαγής" του πελατολογίου των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ.
Παράλληλα, παραθέτει στοιχεία για την συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, όπως τη μείωση εσόδων και ιδίων κεφαλαίων, αλλά και το κλείσιμο καταστημάτων.