ΕΛΤΑ SOS - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Δυστυχώς, τα ΕΛΤΑ, το Σπίτι μας, με 188 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στην Ελληνική κοινωνία και την οικονομία, ο πλέον δημοφιλής και οικείος οργανισμός για τους πολίτες, με αδιάλειπτη παροχή πλήθους υπηρεσιών και προϊόντων απ’ άκρου εις άκρον της χώρας, σε κάθε Έλληνα πολίτη χωρίς εξαιρέσεις, βρίσκονται κυριολεκτικά στο πλέον οριακό και κρίσιμο σημείο της μακράς πορείας τους.  

Αντιμετωπίζουν υπαρξιακά πλέον προβλήματα, όχι επειδή δεν λειτούργησαν σωστά ή δεν προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη συγκυρία των τελευταίων ετών, αλλά επειδή το Ελληνικό Κράτος αρνείται να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις βασικές του υποχρεώσεις και επιχειρεί, μέσω των Διοικητικών του οργάνων, να «σβήσει» τις οφειλές του «σβήνοντας» και τα ΕΛΤΑ από τον Ταχυδρομικό Χάρτη. Μετά από αλλεπάλληλα «χτυπήματα», η χαριστική βολή ετοιμάζεται να δοθεί με την αθέτηση των υποχρεώσεων του Κράτους που απορρέουν για την παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Ως γνωστόν, για πολλά χρόνια, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αποτελούσαν το κρατικό μονοπώλιο έως ότου αρχίσει η σταδιακή απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς από τη δεκαετία του 90΄. Έκτοτε, με δεδομένα την εμφάνιση του ανταγωνισμού και παράλληλα το μεγάλο κόστος της υποχρεωτικής από το νόμο παρουσίας και εξυπηρέτησης σε ολόκληρη την επικράτεια, τα ΕΛΤΑ, διατηρούσαν ως αντιστάθμισμα, όπως όλοι θυμόμαστε, την αποκλειστικότητα εκμετάλλευσης ενός διαρκώς μειούμενου τμήματος της αγοράς.

Από την 01/01/2013, όταν απελευθερώθηκε πλήρως η ταχυδρομική αγορά στην Ελλάδα βάσει του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012) ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 6/2008, τα ΕΛΤΑ λειτουργούν σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον με εκατοντάδες ανταγωνιστές, χωρίς κανένα προνόμιο, ενώ έχουν την υποχρέωση από το νόμο να παρέχουν την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, αφορά τις κλασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες που όλοι γνωρίζουμε (παραλαβή και επίδοση απλών επιστολών, συστημένων, δεμάτων κ.α.) με συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλά και άλλων Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), όπως βασικών τραπεζικών υπηρεσιών (εισπράξεις, πληρωμές κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, πληρωμή λογαριασμών, πληρωμές τοις μετρητοίς κ.α.) και έκδοση αδειών, πιστοποιητικών και πιστοποιήσεων που χορηγεί το κράτος στους πολίτες. Μέχρι σήμερα, προσφέρεται στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της χώρας μόνο από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Το Ελληνικό Κράτος είναι υποχρεωμένο από τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και το εθνικό δίκαιο που το ίδιο έχει νομοθετήσει να εξασφαλίζει την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους της χώρας, όπου και αν βρίσκονται, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, σε σταθερή βάση, προσιτή τιμή και καθορισμένη ποιότητα.

Συγκεκριμένα, η ανάγκη κάλυψης των ταχυδρομικών αναγκών στην Ελλάδα συνολικά, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, την ίδια ποιότητα και χαμηλό κόστος δημιουργεί την αυτονόητη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να διατηρεί ταχυδρομικό δίκτυο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών, ανεξαρτήτως του τεράστιου κόστους που υφίσταται η εταιρεία λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου της Ελληνικής Επικράτειας (τεράστιοι ορεινοί όγκοι και εκατοντάδες κατοικημένα νησιά). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον ορισμό ενός παρόχου, στην περίπτωση μας των ΕΛΤΑ, και καθορισμού συγκεκριμένης αποζημίωσης για τη διατήρηση του ζημιογόνου δικτύου.

Η νομοθετικά προβλεπόμενη αποζημίωση του Φορέα Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, δηλαδή των ΕΛΤΑ, για την παροχή από αυτόν της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας αποτελεί τον μοναδικό τρόπο κάλυψης της συγκεκριμένης, μεγάλης και αδιαμφισβήτητης ζημίας που δεν οφείλεται σε κάποια επιχειρησιακή και οικονομική επιλογή αλλά προκαλείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η πλήρης και έγκαιρη αποζημίωση είναι απαράβατη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιχειρησιακή επιβίωση του παρόχου σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική ταχυδρομική αγορά, επιβίωση που δεν είναι διαφορετικά δυνατή.

Η αποζημίωση για την παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, που μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί ούτε στο ελάχιστο, αποτελεί δημόσια υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας προς τα ΕΛΤΑ, αλλά και προϋπόθεση εξασφάλισης ανταγωνιστικής ισορροπίας και δίκαιης μεταχείρισης στην ταχυδρομική αγορά.

Η καθυστέρηση του Ελληνικού Δημοσίου να ανταποκριθεί στην νομική υποχρέωσή του και να αποζημιώσει τα ΕΛΤΑ στρεβλώνει βάναυσα τον ανταγωνισμό εις βάρος τους και προκαλεί την επικίνδυνη επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών τους. Η έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση επιβίωσης, αφού προορίζεται να καλύψει τη ζημία που υφίστανται από το υψηλότατο κόστος εξυπηρέτησης της.

Η άρνηση της Ελληνικής Πολιτείας να ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση νοθεύει εμφανώς τους όρους ανταγωνισμού της ταχυδρομικής αγοράς και οδηγεί σε ολική απαξίωση την Επιχείρηση που λειτουργεί μάλιστα προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος για την παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Αξίζει να τονισθεί ότι, τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής, συμπεριλαμβάνουν το κόστος της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους και τυχόν αιφνίδια και μονομερής διαγραφή της δεν είναι μόνο παράνομη αλλά αποτελεί ουσιαστικά και απόφαση κατάργησης των ΕΛΤΑ, γεγονός που επισύρει βαρύτατες ευθύνες, ακόμη και απιστίας, για όσους εμπλέκονται.

Τα σενάρια που εκτυλίσσονται φθάνουν εκ μέρους του Κράτους στην αυτοαναίρεση και τον παραλογισμό, δεδομένου ότι το ίδιο έχει επανειλημμένα και αδιαλείπτως αναγνωρίσει αυτή του την υποχρέωση, τόσο μέσα από την έγκριση των ετήσιων ισολογισμών, όσο και από την κάλυψη των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης που πραγματοποίησε προς αυτόν το σκοπό.

 Η ενδεχόμενη μονομερής και αιφνιδιαστική αλλαγή των δεδομένων εκ μέρους της Διοίκησης θα επιφέρει οικονομικές και νομικές συνέπειες που θα οδηγήσουν τα ΕΛΤΑ, αυτόματα, ένα στάδιο πριν την πτώχευση. Η δυσμενής αυτή ανατροπή ορίζεται πλέον ως δόλια χρεοκοπία της εταιρείας και θα προκαλέσει αλυσίδα αρνητικών εξελίξεων που θα στερήσει οποιοδήποτε περιθώριο επιβίωσης, επιχειρησιακού σχεδιασμού και οικονομικής ανάπτυξης.

Συνοπτικά:

§  Θα προκύψει ο κίνδυνος λύσης της εταιρείας και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εάν, σύμφωνα με τα άρθρα 47 & 48 του νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, δεν πραγματοποιηθεί άμεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από τους μετόχους

§  Οι ζημιογόνες χρήσεις και τα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια, σε ποσοστό μάλιστα πολύ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από το νόμο, ουσιαστικά θα απαγορεύσουν στα ΕΛΤΑ να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για ταχυδρομικό έργο, αφού δε θα μπορούμε να τεκμηριώσουμε τη χρηματοοικονομική δυνατότητα μας να αναλάβουμε το προς ανάθεση έργο και να αντικρούσουμε τις ενστάσεις και τις καταγγελίες των ανταγωνιστών.

§  Θα υπάρξει αδυναμία εισόδου στην αγορά ενέργειας και πιθανή ανάκληση της άδειας που απέκτησαν προσφάτως τα ΕΛΤΑ με ότι αυτό συνεπάγεται για το σχεδιασμό και τα έσοδα της εταιρείας. Η κατοχή της συγκεκριμένης άδειας προϋποθέτει την συνεχή και αποδεδειγμένη χρηματοοικονομική δυνατότητα της επιχείρησης να διασφαλίσει την αδιάκοπη άσκηση δραστηριότητας στη συγκεκριμένη αγορά.

§  Θα επιδεινωθεί η σχέση των ΕΛΤΑ με το τραπεζικό σύστημα σε ότι έχει να κάνει με δάνεια, εγγυήσεις, προεξοφλήσεις κλπ

§  Θα πληγεί ανεπανόρθωτα το κύρος και η φήμη της επιχείρησης, καθώς και η εμπορική και συναλλακτική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, ενώ θα υπονομευθούν οι διεθνείς σχέσεις και η θέση μας στην παγκόσμια αγορά

 

Τα ΕΛΤΑ έχουν υποβάλει, όπως προβλέπεται, για έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) τα στοιχεία του κόστους της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας για τα έτη 2013 και 2014, ύψους 100 εκατ.€.  Για το έτος 2015, το σχετικό ποσό έχει υπολογισθεί σε 50 εκατ. € περίπου και θα υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. το επόμενο διάστημα.

Η τυχόν αθέτηση της υποχρέωσης της Πολιτείας για την καταβολή του κόστους της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας θα προστεθεί στις προηγούμενες καταστροφικές μεταβολές εις βάρος και εν αγνοία των ΕΛΤΑ που  έχουν ήδη υποστεί την τεράστια ζημιά ύψους 220 εκατ. ευρώ από την απώλεια της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά 10%.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Οι ιδιαίτερα κρίσιμες αυτές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο και από άλλες επιλογές της Διοίκησης η οποία ακολουθεί μια συστηματική τακτική συρρίκνωσης και περιθωριοποίησης των ΕΛΤΑ από την αγορά προκαλώντας τεράστια οικονομικοκοινωνικά προβλήματα.

Σοβαρότερη αρνητική και ενδεικτική απόφαση της ήταν η κατάργηση της λειτουργίας των Ταχυδρομικών Καταστημάτων με το διευρυμένο ωράριο, το οποίο είχε εφαρμοστεί σε σημαντικό τμήμα του δικτύου κατόπιν της στρατηγικής επιλογής να εναρμονιστεί η Επιχείρηση με τις απαιτήσεις της απελευθερωμένης αγοράς και να προωθήσει αποτελεσματικά τα σχέδια και τα συμφέροντά της.

Παρά τις άμεσες και έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων, των κοινωνικών φορέων και των πελατών και στη συνέχεια τις δημόσιες ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου της ίδιας της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για επαναφορά του διευρυμένου ωραρίου εντός του Ιουνίου, βρισκόμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η απόφαση που ελήφθη πριν από δύο σχεδόν μήνες, υποτίθεται προσωρινά, έχει ήδη προκαλέσει στον οργανισμό ζημιά πολλών εκατομμυρίων € και οδηγεί μαθηματικά στην απώλεια πολλών και σημαντικών πελατών. Ενδεικτικό του αντίκτυπου της απόφασης στις εισπράξεις είναι το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2015 το υποκατάστημα της Κέρκυρας διακίνησε (πούλησε και ταχυδρόμησε) περίπου 60.000 κάρτες, ενώ η αντίστοιχη φετινή επίδοση έπεσε σε μόλις 29.000. Ως συνέπεια, οι απώλειες μόνο για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου είναι τεράστιες, στην πιο κρίσιμη περίοδο μάλιστα για τα ΕΛΤΑ.

Ακόμα, με αδικαιολόγητες επιλογές, αφαιρείται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ακόμη και η δυνατότητα να παράσχουν την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές. Τα προβλήματα, ιδιαίτερα στη νησιωτική χώρα και τις παραμεθόριες περιοχές, αυξάνονται και οι καταγγελίες πολιτών και επίσημων φορέων είναι καταιγιστικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μεγέθους της αποτυχίας της πολιτικής που εφαρμόζεται, είναι ότι σταμάτησαν να λειτουργούν ή υπολειτουργούν καταστήματα ακόμα και σε περιοχές που τα ΕΛΤΑ αποτελούν τη μοναδική επιλογή εξυπηρέτησης των πολιτών, όχι μόνο για ταχυδρομικές υπηρεσίες, αλλά και για τραπεζικές συναλλαγές και για συναλλαγές με το Δημόσιο. Ειδικά για τα νησιά, πολλά εκ των οποίων υποδέχονται πολυάριθμους επισκέπτες κατά την τουριστική περίοδο, η απουσία ή η υπολειτουργία των ΕΛΤΑ σημαίνει την πλήρη αποκοπή τους από το Κράτος και την οικονομία.

Μήπως η σταδιακή και σκόπιμη συρρίκνωση του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τελικά η οριστική εξόντωσή τους είναι ο ανομολόγητος σκοπός τους, παρά τις αντίθετες εξαγγελίες;

Εν αναμονή των ανωτέρω εξελίξεων δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι, η σκόπιμη υπονόμευση της βιωσιμότητας και η μεθοδευόμενη πτώχευση των Ελληνικών Ταχυδρομείων από το ίδιο το Κράτος και τα Όργανα του αποτελούν αδικαιολόγητες αντιφάσεις με ποινικές προεκτάσεις που νοθεύουν συνειδητά την ταχυδρομική αγορά (εξασφαλίζοντας αθέμιτο ανταγωνιστικό προβάδισμα στους ιδιώτες - ανταγωνιστές) και οδηγούν στην πράξη στην κατάργηση του πολύτιμου πανελλαδικού ταχυδρομικού δικτύου των ΕΛΤΑ. 

Εκτιμάμε ότι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση – συμβόλαιο εξόντωσης των ΕΛΤΑ, που θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση της θέσης του Έλληνα πολίτη ως καταναλωτή και τελικού αποδέκτη των Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, προς όφελος, αποκλειστικά και μόνο, συγκεκριμένων και επώνυμων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ως οργανωμένο και έμπειρο συνδικαλιστικό κίνημα είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε πλήρως και εγκαίρως τις πράξεις, τις σκοπιμότητες και τις προθέσεις όσων στρέφονται κατά των ΕΛΤΑ, των εργαζομένων σε αυτά και των πολιτών και αποδεδειγμένα τις αντιμετωπίζουμε δυναμικά και αποτελεσματικά.

Προειδοποιούμε δημοσίως για μια ακόμη φορά όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους ότι θα αναζητηθεί κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο από αυτούς που με τις πράξεις τους ή/και τις παραλήψεις τους έχουν ήδη βλάψει ή θα ζημιώσουν εφεξής ακόμα και στο ελάχιστο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.