ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

 

  • Εγκύκλιος ΙΚΑ: 34/21.7.2015 - Nέα προθεσμία ενός έτους για αναγνώριση του εκτός υπηρεσίας χρόνου επαναπροσληφθέντων

Χορήγηση νέας προθεσμίας ενός έτους για αναγνώριση του εκτός υπηρεσίας χρόνου επαναπροσληφθέντων με τις διατάξεις των παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν.2190/1994, 25 του άρθρου 14 του Ν.2266/1994 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2349/1995

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 34/21.7.2015

Σχετ.: α) Εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 67/20.7.1995, 57/1996, 15/25.1.2007 και 12/2001, β) Γενικά Έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Τ01/652/55/28.9.1998, Α34/270/3.8.2007 & Α34/270/28.9.2009

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α'/2.7.2015) με θέμα «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:
Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των παρ.7 του άρθρου 25 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 68/Α'), 25 του άρθρου 14 του Ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α') και 4 του άρθρου 3 του Ν.2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α') δόθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα που επαναπροσλήφθηκαν με τους ανωτέρω νόμους και είχαν υπηρετήσει ως συμβασιούχοι σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους Οργανισμούς, κ.λπ., να αναγνωρίσουν, με αίτησή τους (εντός ορισμένης προθεσμίας, που αρχικά ορίσθηκε εξάμηνη από την επαναπρόσληψη και εν συνεχεία προθεσμία ενός έτους) τον εκτός υπηρεσίας χρόνο, ως συντάξιμο από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους υπάγονταν πριν από την απόλυσή τους, εφόσον δεν συνέπιπτε με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Στη συνέχεια, με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν.2320/1995 και του άρθρου 4 του Ν.2399/1996, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής σχετικών αιτημάτων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1996, ενώ με τις διατάξεις του Ν.3518/2006 δόθηκε νέα εξάμηνη προθεσμία μέχρι την 21.6.2007.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις χορηγείται νέα προθεσμία ενός (1) έτους, η οποία αρχίζει από ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 2.7.2015, και λήγει την 2.7.2016.
Κατά τα λοιπά ουδεμία τροποποίηση επέρχεται στις σχετικές διατάξεις και επομένως για την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων είναι εφαρμοστέες οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο ΙΚΑ 67/20.7.1995 και 12/2001, τόσο ως προς την χειρόγραφη διαδικασία έκδοσης της αναγνωριστικής απόφασης, όσο και ως προς την παρακολούθηση της καταβολής των δόσεων και της απεικόνισης του χρόνου ασφάλισης.
Τέλος, είναι γνωστό ότι, οι αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις αναφέρονται σε δυνατότητα ασφάλισης όχι μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης αλλά και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, με χωριστό αίτημα σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό ή κλάδο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ