ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1942