Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 ".....όταν σφίγγουμε το χέρι ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο.."

Φωτογραφικό Υλικό