TO NEO ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΑ

Συναδέλφισες/οι
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ.
Συμβουλή - παραίνεση

Επειδή πολλά μπορούν να αλλάξουν μέχρι τις τελικές ρυθμίσεις και κυρίως με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του αρμόδιου υπουργείου, συνιστούμε στους συναδέλφους/ες να περιμένουν τις επίσημες ερνηνείες και μετά να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους όταν και όσοι μπορούνε για να μη βρεθούν πιθανόν πρό άλλων εξελίξεων με αναδρομικότητες, εκτός των περιπτώσεων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (ηλικία και χρόνο ασφάλισης) όπου απαιτείται οι οποίοι δεν θίγονται και αποχωρούν όποτε θέλουν.
Σε εκκρεμότητα και ανασφάλεια είναι και όσοι στο μεσοδιάστημα μέχρι την ψήφιση του νόμου συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το φόβο αναδρομικής εφαρμογής σχετικών διατάξεων.
Π.χ. όσοι είναι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1982 και συμπληρώνουν την 35ετία τώρα  και μπορούν ακόμα να αποχωρούν Χωρίς Όριο Ηλικίας.
Στο σχέδιο νόμου η ημερομηνία έναρξης των νέων ορίων ηλικίας ήταν η 1/1/2016.
Η λογική και η ένομη τάξη λέει ότι όποιος έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι την ψήφιση του νόμου δε θίγεται και κάτι ανάλογο γίνονταν μέχρι σήμερα.
Είναι ένα ρίσκο η αποχώρηση αλλά κανείς δεν εγγυάται τίποτα δυστυχώς.
Άρα ο καθένας με δική του ευθύνη παίρνει τις αποφάσεις αλλά καλό θα ήταν να είναι σίγουροι τι θα ισχύει ακριβώς, από πότε και η διασταύρωση της πληροφόρησης με το ταμείο είναι απαραίτητη.


Σας ενημερώνουμε για το τι εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου που μέρος του ψηφίστηκε στη βουλή για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό, αναμένοντας τον τελικό ψηφισμένο νόμο και για τα όρια ηλικίας που πιθανόν να έχει τροποποιήσεις γιαυτό να παρακαλουθείτε τις επικαιροποιημένες αναρτήσεις μας συνεχώς ή να παίρνετε πληροφόρηση από τους αρμόδιους φορείς.

Τελικά
Εκτός από τις διατάξεις για τα όρια ηλικίας που θα έρθουν για ψήφιση αργότερα..., οι άλλες διατάξεις ψηφίστηκαν στο πολυνομοσχέδιο στις 15/07/2015 που αφορούν δημοσιονομικά, περικοπές, παρεμβάσεις στα ταμεία κ.λ.π.

Τι λέι ο πιό σκληρός, άδικος και βάρβαρος νέος νόμος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 4
1. Από 01.01.2023 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, το 62ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Νέα διάταξη όταν και όπως περάσει
Τα προβλεπόμενα μέχρι 30.06.2015 μικρότερα από τα ανωτέρω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προσαρμόζονται σταδιακά και αυξάνονται, αρχής γενομένης από 01.07.2015 κατά 6 μήνες ανά έτος μέχρι και το έτος 2022.


Ποιούς αφορά η τελευταία παραπάνω διάταξη:

Εδώ υπάγονται διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων που αποχωρούσαν με διάφορες διατάξεις πριν τα 62 όπως:

Μητέρες με ανήλικο που θεμελίωναν ή κατοχύρωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την 25ετία και ανήλικο ή με 5.500 η.α.(ημέρες ασφάλισης) και ανήλικο  και με το ανάλογο έτος ηλικίας μέχρι 31/12/ 2012, χήροι πατέρες ανηλίκου, τρίτενες μητέρες ή διαζευγμένοι πατέρες με επιμέλεια και δικαστική απόφαση με ανήλικο ή ανίκανο παιδί,γυναίκες με 25ετία κ.λ.π. (οι άνδρες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης των διατάξεων όπως οι μητέρες ανηλίκων).

Οι περιπτώσεις αυτές είχαν μέχρι τώρα τα θεμελιωμένα ή τα κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και αποχωρούσαν με την ηλικία που προβλέπονταν τότε (δηλ. το έτος) που συμπλήρωναν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης με ανήλικο και το προβλεπόμενο τότε όριο ηλικίας όπου απαιτούνταν.

Τι γίνεται τώρα με τα θεμελιωμένα;
Δεν θίγονται
Όσες/οι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα που σημαίνει ότι έχουν μέχρι 30/06/2015 και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την απαιτούμενη ηλικία όπως προβλέπονταν μέχρι τώρα ανά κατηγορία, ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ως πρός τον επί πλέον χρόνο ασφάλισης - 6μηνο ανα έτος - που προστίθεται εφεξής στο όριο ηλικίας.

Παράδειγμα με θεμελιωμένο δικαίωμα:
Μητέρα ανηλίκου με 25ετία και ανήλικο το 2011, αποχωρούσε με πλήρη σύνταξη στα 52 και με μειωμένη στα 50.
Εφόσον έχει ήδη το αντίστοιχο όριο ηλικίας ή και μεγαλύτερο μέχρι 30/06/2015, δεν θίγεται ως προς τα όρια ηλικίας και μπορεί να συνεχίζει να εργάζεται.
Το ίδιο σενάριο ισχύει και για όσες έχουν θεμελιώσει με προϋποθέσεις το 2010 ή το 2012.

Τι γίνεται με τα κατοχυρωμένα;
Τέλος, με σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας.

 Όσες/οι έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης με ανήλικο,  είχαν δηλ. κατοχυρωμένο δικαίωμα και ανέμεναν τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας (εφόσον δεν το έχουν) για να αποχωρήσουν, θα έχουν προσθήκη 1 (ενός) 6μήνου στο προβλεπόμενο όριο ηλικίας για κάθε έτος που απαιτείται μέχρι τη συμπλήρωση του.


Παράδειγμα:
Μητέρα ανηλίκου με 5.500 η.α. το 2010 είχε κατοχυρώσει όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 55ο και για μειωμένη το 50ο έτος.

Εάν ήταν μέχρι 30/06/2015 50 ετών, μπορεί να αποχωρήσει μόνο με μειωμένη σύνταξη γιατί έχει συμπληρώσει ήδη το 50ο έτος, ενώ για πλήρη σύνταξη πλέον θα πρέπει να υποστεί επιβάρυνση τόσων  6μήνων στο όριο ηλικίας ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης για  πλήρη σύνταξη:

Δείτε την εξέλιξη των ορίων ηλικίας

Κατοχύρωση το 2010 με 5.500 η.α και ανήλικο
ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 55 για πλήρη και των 50 για μειωμένη
Με την ανάλογη ηλικία μέχρι 30/06/2015:
στα 50 μειωμένη, στα 55 πλήρη.

  Από 1/1/2015 έως 31/12/2015:
μειωμένη στα 50,5 πλήρη στα 55,5
Από 1/1/2016 έως 31/12/2016
μειωμένη στα 51 πλήρη στα 56
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
μειωμένη στα 51,5 πλήρη στα 56,5
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
μειωμένη στα 52 πλήρη στα 57
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
μειωμένη στα 52,5 πλήρη στα 57,5
Από 1/1/2020 έως 31/12/2020
μειωμένη στα 53 πλήρη στα 58
Από 1/1/2021 έως 31/12/2021
μειωμένη στα 53,5 πλήρη στα 58,5
Από 1/1/2022 έως 31/12/2022
μειωμένη στα 54 πλήρ στα 59
Από 1/1/2023 μειωμένη στα 62 πλήρη στα 67

Κατοχύρωση το 2011 με 5.500 η.α. και ανήλικο
στα 52 μειωμένη στα 57 με πλήρη
Μέχρι 30/06/2015:
στα 52 μειωμένη στα 57 πλήρη

Από 1/7/2015 έως 31/12/2015
μειωμένη στα 52,5 πλήρη στα 57,5
Από 1/1/2016 έως 31/12/2016
μειωμένη στα 53 πλήρη στα 58
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
μειωμένη στα 53,5 πλήρη στα 58,5
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
μειωμένη στα 54 πλήρη στα 59
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
μειωμένη στα 54,5 πλήρη στα 59,5
Από 1/1/2020 έως 31/12/2020
μειωμένη στα 55 πλήρη στα 60
Από 1/1/2021 έως 31/12/2021
μειωμένη στα 55,5 πλήρη στα 60,5
Από 1/1/2022 έως 31/12/2022
μειωμένη στα 56 πλήρη στα 61
Απο 1/1/2023 στα 62 μειωμένη στα 67 πλήρη

Κατοχύρωση το 2012 με 5.500 η.α. και ανήλικο
Μέχρι 30/06/2015
στα 55 μειωμένη στα 60 πλήρη

Από 1/7/2015 έως 31/12/2015
μειωμένη στα 55,5 πλήρη στα 60,5
Από 1/1/2016 έως 31/12/2016
μειωμένη στα 56 πλήρη στα 61
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
μειωμένη στα 56,5 πλήρη στα 61,5
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
μειωμένη στα 57 πλήρη στα 62
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
μειωμένη στα 57,5 πλήρη στα 62,5
Από 1/1/2020 έως 31/12/2020
μειωμένη στα 58 πλήρη στα 63
Από 1/1/2021 έως 31/12/2021
μειωμένη στα 58,5 πλήρη στα 63,5
Από 1/1/2022 έως 31/12/2022
μειωμένη στα 59 πλήρη στα 64
Από 1/1/2023 μειωμένη στα 62 πλήρη στα 67

Κατοχύρωση το 2010 με 25ετία και ανήλικο:
Σημείωση: εδώ δεν προβλέπονταν μειωμένη σύνταξη
Με την ηλικία των 50 μέχρι 30/06/2015:
στα 50 πλήρη
Μετά, ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Από 1/7/2015 έως 31/12/2015:
στα 50,5 με πλήρη

Το 2016 στα 51
Το 2017 στα 51,5
Το 2018 στα 52
Το 2019 στα 52,5
Το 2020 στα 53
Το 2021 στα 53,5
Το 2022 στα 54
Απο 1/1/2023 στα 67


Κατοχύρωση το 2011 με 25ετία και ανήλικο:
στα 50 μειωμένη και στα 52 με πλήρη
Με την ηλικία μέχρι 30/06/2015
στα 50 μειωμένη και στα 52 πλήρη
Μετά, ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της ηλικίας.

Από 1/7/2015 έως 31/12/2015
μειωμένη στα 50,5 πλήρη 52,5
Το 2016 μειωμένη στα 51 πλήρη στα 53
Το 2017 μειωμένη στα 51,5 πλήρη στα 53,5
Το 2018 μειωμένη στα 52 πλήρη στα 54
Το 2019 μειωμένη στα 52,5 πλήρη στα 54,5
Το 2020 μειωμένη στα 53 πλήρη στα 55
Το 2021 μειωμένη στα 53,5 πλήρη στα 55,5
Το 2022 μειωμένη στα 54 πλήρη στα 56
Από 1/1/2023 μειωμένη στα 62 πλήρη στα 67


Κατοχύρωση το 2012 με 25ετία και ανήλικο
στα 53 μειωμένη και στα 55 πλήρη
Με την ανάλογη ηλικία μέχρι 30/06/2015:
στα 53 μειωμένη στα 55 πλήρη

Με την ηλικία 1/7/2015 έως 31/12/2015:
στα 53,5 μειωμένη στα 55,5 πλήρη
Το 2016 στα 54 μειωμένη στα 56 πλήρη
Το 2017 στα 54,5 μειωμένη στα 56,5 πλήρη
Το 2018 στα 55 μειωμένη στα 57 πλήρη
Το 2019 στα 55,5 μειωμένη στα 57.5 πλήρη
Το 2020 στα 56 μειωμένη στα 58 πλήρη
Το 2021 στα 56,5 μειωμένη στα 58,5 πλήρη
Το 2022 στα 57 μειωμένη στα 59 πλήρη
Από 1/1/2023 στα 62 μειωμένη στα 67 πλήρη

Νέα διάταξη:


- Στις περιπτώσεις που για τη συνταξιοδότηση δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 01.01.2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφ’ όσον η συνταξιοδότηση λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, σε κάθε άλλη περίπτωση δε, με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

Ποιούς αφορά η διάταξη αυτή;


Τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1982.

Οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1982  αποχωρούσαν με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας (Χ.Ο.Η.) οποτεδήποτε και εάν συμπληρώνονταν και παρέμενε αμετάβλητη μέχρι σήμερα.

Τι αλλάζει τώρα και εφόσον μετά την ψήφιση εφαρμοστεί από 1/1/2016 όπως αναφέρεται:

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 58 ΠΛΕΟΝ
                     
ΑΠΟ 1/1/2016


Από 1/1/2016 εφεξής και μέχρι το 2022, και με βάση εκκίνησης πλέον τα 58, θα προστίθεται επί πλέον 1 6μηνο στο νέο όριο ηλικίας ανά έτος ενώ πριν δεν υπήρχε όριο ηλικίας.

Ποιοί γλυτώνουν εντός του 2015 εάν έχει εφαρμογή από 1/1/2016

Σώζονται όσοι συμπληρώνουν την 35ετία το 2015 με πραγματική υπηρεσία ή και με πλασματικά χρόνια εφόσον το κάνουν εντός του έτους (στρατό εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 58), και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη Χ.Ο.Η.

Το νέο καθεστώς:
Οι ασφαλισμένοι λοιπόν της περιόδου αυτής που αποχωρούσαν  με 35ετία Χ.Ο.Η., θα έχουν αυξημένα όρια ηλικίας με προσθήκη 1 (ενός) 6μήνου ανά έτος από 1/1/2016 και μετά και με βάση τα 58,  ανάλογα με το έτος που συμπληρώνουν την 35ετία. 

Με την 35ετία το 2015 αποχωρούν με 35ετία Χ.Ο.Η.
Με την 35ετία το 2016 θα αποχωρούν στα 58
Με την 35ετία το 2017 θα αποχωρούν στα 58,5
Με την 35ετία το 2018 θα αποχωρούν στα 59
Με την 35ετία το 2019 θα αποχωρούν στα 59,5
Με την 35ετία το 2020 θα αποχωρούν στα 60
Με την 35ετία το 2021 θα αποχωρούν στα 60,5
Με την 35ετία το 2022 θα αποχωρούν στα 61
Από 1/1/2023 και μετά θα αποχωρούν στα 62

Ποιούς αφορά το <<σε κάθε άλλη περίπτωση>> το 55.

Το νέο πλαφόν των 55 ετών που μπαίνει από 1/1/2016 σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο, με 1 6μηνο ανά έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, αφορά λοιπές κατηγορίες όπως 3τεκνες μητέρες που ήταν Χ.Ο.Η. μέχρι το 2010 και αυξημένα όρια ηλικίας μεταβατικά, μητέρες ανηλίκου παλαιές ασφαλισμένες πριν το 1983 με 25ετία στα 50 ή 52 κ.λ.π.

Παράδειγμα:
Τρίτεκνη μητέρα με 20ετία το 2010 αποχωρούσε χωρίς όριο ηλικίας
(Χ.Ο.Η.) και εφόσον έκανε αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 30/06/2015.
Τώρα, εάν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, μετά την 1/07/2015, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 55.


Ασφαλισμένοι την περίοδο 1983 - 1992:


Οι ασφαλισμένοι της περιόδου αυτής, άνδρες - γυναίκες, εκτός των ειδικών κατηγοριών (μητέρες ανηλίκων κ.λ.π. όπως αναλύθηκε παραπάνω ή γυναίκες με 25ετία τουλάχιστον) αποχωρούν ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας (και με πλασματικά χρόνια) αλλά ΚΑΙ του ορίου ηλικίας ως εξής:

α) Με την 35ετία το 2010 και 58 μέχρι 30/06/2015:
στα 58

58 ετών από 1/7/2015 στα 58,5
58 ετών το 2016 στα 59
58 ετών το 2017 στα 59,5
58 ετών το 2018 στα 60
58 ετών το 2019 στα 60,5
58 ετών το 2020 στα 61
58 ετών το 2021 στα 61,5
58 ετών από 1/1/2022 και μετά στα 62

β) Με την 35ετία το 2012 ήθελε και 37 έτη ασφάλισης και 59 ετών
Τώρα θέλει προσθήκη 6μήνων ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης του ανάλογου ορίου ηλικίας:
59 ετών μέχρι 30/06/2015 στα 59
59 ετών από 1/07/2015 και μετά στα 59,5
59 ετών το 2016 στα 60
59 ετών το 2017 στα 60,5
59 ετών το 2018 στα 61
59 ετών το 2019 στα 61,5
59 ετών από 1/1/2020 και μετά στα 62


Με την 35ετία το 2011 ξανά στα 58 αλλά με 36 έτη ασφάλισης και έχει το ίδιο όριο ηλικίας με το σενάριο (α).

β) Με την 35ετία το 2012 στα 59 και με 37 έτη ασφάλισης
59 ετών μέχρι 30/06/2015: στα 59
59 ετών από 1/07/2015: στα 59,5
59 ετών το 2016: στα 60
59 ετών το 2017: στα 60,5
59 ετών το 2018: στα 61
59 ετών το 2019: στα 61,5
59 ετών το 2020 και μετά: στα 62

Με την 35ετία από 1/1/2013 και μετά στα 62 και με 40 έτη ασφάλισης με πλήρη σύνταξη που ισχύει γενικά για όλους.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ 25ΕΤΙΑ

Οι γυναίκες, ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992, συνταξιοδοτούνται με 25 έτη ασφάλισης τουλάχιστον ανάλογα με το έτος που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους για μειωμένη και το 60ο έτος για πλήρη σύνταξη και όχι με το πότε συμπληρώνουν την 25ετία.
Με το νέο καθεστώς δεν επηρεάζονται γιατί ήδη από προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν πάει στα γενικά όρια ηλικίας αφού ισχύει το παρακάτω μεταβατικό στάδιο:

55 ετών και 25ετία το 2010:
στα 55 μειωμένη και στα 60 πλήρη
55 ή 60 ετών το 2011:
στα 56 μειωμένη και στα 61 πλήρη
55 ή 60 ετών το 2012:
στα 57 μειωμένη και στα 61 πλήρη
55 ή 60 ετών από 1/1/2013 και μετά:
στα 62 μειωμένη και στα 67 πλήρη

Νέα διάταξη
Κατά τη χρονική περίοδο προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως    (πιθανό λάθος, μάλλον ετησίως θα θέλουν να πούν και θα το δούμε στην τελική του μορφή μαζί με τα υπόλοιπα) και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τι σημαίνει αυτό:

Μέχρι σήμερα, το ποσοστό μείωσης των πρόωρων συντάξεων ήταν 6% ετησίως και μέχρι 5 έτη το ανώτερο δηλ. 30% για την 5ετία και η μείωση ήταν ισόβια.
Αυτό αλλάζει κατά το κείμενο αυτό και θα ισχύει νέο καθεστώς με την επιφύλαξη τελικής ψήφισης και ερμηνείας σύντομα.
Έτσι λοιπόν:
Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αποχωρήσουν και με <<παλαιά>> όρια ηλικίας όπως προβλέπονταν μέχι τώρα αλλά θα επιβαρύνονται με πέναλτυ περικοπής της σύνταξης 16% ετησίως, μέχρι να πιάσουν το νέο όριο ηλικίας.
Παράδειγμα με ερμηνεία αυθαίρετη μέχρι να διευκρινιστεί:
Ασφαλισμένος που θα βγεί στα 58 το 2016, ενώ το όριο ηλικίας θα είναι 59, θα έχει μείωση της σύνταξης κατά 16% για ένα έτος και όταν γίνει 59 ετών η μείωση θα μηδενιστεί.
Αν βγεί με μειωμένη στα 55 αντί στα 60, δηλ. 5 έτη νωρίτερα θα έχει μείωση 6% για κάθε χρόνο (30% στην 5ετία) και επί πλέον 16% <<πέναλτυ>> μάλλον και όχι 16% ανά έτος ελπίζουμε...
Όταν γίνει όμως 60 ετών η μείωση αυτή του 16% θα μηδενιστεί.


Νέα διάταξη

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όπως έχουν διαμορφωθεί από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας παραμένουν σε ισχύ για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:
α.   υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές
β.  μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία
γ.  σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων
δ.  ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του  Ν. 612/77

ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30.06.2015 λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται ν’ ασκηθούν οποτεδήποτε.

Εδώ αναφέρεται σε αυτό που αναλύσαμε παραπάνω, ότι όποιος έχει μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δεν θίγεται και μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε.

Νέα διάταξη
Στους συνταξιοδοτούμενους μετά τις 30.06.2015, χορηγείται σύνταξη (οργανικό ποσό) που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).

ΑΦΟΡΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ
Το σοβαρό αυτό σημείο θέλει προσοχή αλλά αναφέρεται στις κατώτερες συντάξεις και με τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης γιαυτό μήν ανησυχούν όσοι συνάδελφοι αποχωρούν με τις άλλες προϋποθέσεις ως συνήθως.

Άρθρο 5
1.     Από 01.01.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος.

2.    Από την ανωτέρω ημερομηνία πόροι όλων των εντασσομένων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 38 του Ν. 4052/2012.

3.    Από 01.01.2016 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους μέχρι το έτος 2021 στα επίπεδα του έτους 2015.

4.    Από 01.07.2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις και από την ανωτέρω ημερομηνία το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, ορίζεται σε 6% και παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις.

Άλλη αφαίμαξη εδώ.
Θυμάστε τις δεσμεύσεις και εξαγγελίες ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις;

5.    Από 01.07.2105 καταργούνται σταδιακά όλες οι χρηματοδοτούμενες από το κράτος εξαιρέσεις και εναρμονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ.

Άρθρο 6
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των προηγούμενων άρθρων, που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής ασφάλισης, τις λεπτομέρειες και την διαδικασία εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με την ισχύουσα στο ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός ορίζεται διαφορετικά σε άρθρα του.

Συναδέλφισες/οι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Να ενημερώνεστε συνεχώς από τις νέες αναρτήσεις μας γιατί τα δεδομένα και οι ερμηνείες μπορεί να αλλάζουν και μέχρι την ψήφιση όλων των διατάξεων αλλά και τις διευκρινήσεις που θα δοθούν από τους αρμόδιους φορείς.

Χωρίς βιασύνη πλέον και με μελετημένες κινήσεις πάρτε τις αποφάσεις σας όσοι εντός του έτους μπορείτε και εφόσον ψηφιστεί το τελικό νομοσχέδιο και με διασταύρωση με τα ταμεία.

Με την επιφύλαξη των τελικών ρυθμίσεων προσπαθήσαμε να κάνουμε την πρώτη προσέγγιση και σας την κοινοποιούμε λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που έχουν χιλλιάδες συνάδελφοι τις κρίσιμες μέρες και ώρες αυτές.
Η αγωνία και ο πανικός είναι στον υπέρτατο βαθμό και ελπίζουμε σαν Ομοσπονδία συνολικά και ως αρμόδιο τμήμα να ανταποκρινόμαστε όσο μπορούμε και προλαβαίνουμε απαντώντας στα ερωτήματά σας σε ένα καίριο αλλά και πολυσύνθετο θέμα όπως το ασφαλιστικό.
Ειλικρινά σε όσους δεν απαντήσαμε, είναι γιατί δεν προλάβαμε τις μέρες αυτες και φυσικά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχετε όλη τη νέα εικόνα του ασφαλιστικού και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τα καλά σας λόγια.
Κάνουμε ότι μπορούμε.
Όπως πάντα η τηλεφωνική, η ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση θα είναι στο πλευρό των συναδέλφων.