ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ


Η στήλη  επαναφέρει στο προσκήνιο την ενημέρωση για σημαντικές ρυθμίσεις του ασφαλιστικού που ενδιαφέρουν  ιδιαίτερα τους συναδέλφους μας υπενθυμίζοντας πως μέχρι τώρα δεν έχουν αλλάξει όσα ίσχυαν από προηγούμενους νόμους.
Για όποιες αλλαγές, αν και εφόσον  προκύψουν μετά τις εκλογές καθότι έμειναν στη μέση, θα ενημερωθείτε ανάλογα με το χρόνο των εξελίξεων.

Οι αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων δίνουν τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα συντάξιμα χρόνια σε προηγούμενο χρόνο (αναδρομικά), κατοχυρώνοντας προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ευνοϊκότερες ως προς τα όρια ηλικίας από αυτά που ισχύουν το έτος αποχώρησης για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.
Έτσι, μπορεί κάποιος να αποχωρήσει το 2015 ή αργότερα και να θεμελιώνει τότε δικαίωμα με τα γενικά όρια ηλικίας 62 μειωμένη και 67 πλήρη σύνταξη χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας ανάλογα πλασματικά χρόνια τότε, μπορεί να φύγει με τις προϋποθέσεις που ισχύουν νωρίτερα και ανάλογα με τα έτη αναγνώρισης και το έτος θεμελίωσης.
Τα πλασματικά χρόνια που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος εξαρτώνται από την επιλογή που θα κάνει για το πότε θα συμπληρώσει την 25ετία ή 35ετία.
Δηλαδή αποχωρεί με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας ή της 35ετίας.
Πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται για κατοχύρωση τόσο με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010 όσο και με αυτές που ισχύουν από το 2011 και μετά.
Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται για κατοχύρωση δικαιώματος μέχρι το 2010 είναι:

Στρατιωτική θητεία, χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας και ασθένειας μέχρι 200 ημέρες μέσα στην τελευταία 10ετία, εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 2 χρόνια, χρόνος παιδιών που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2000, χρόνος άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιών, χρόνος κύησης και λοχείας.
Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά και έχουν τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης, μπορούν να αναγνωρίσουν:
Μέχρι 4 χρόνια για όσους κατοχυρώνουν  δικαίωμα το 2011.
Μέχρι 5 χρόνια το 2012
Μέχρι 6 χρόνια το 2013
Μέχρι 7 χρόνια το 2014 και μετά
Το μέχρι, σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος τόσα χρόνια, όσα απαιτούνται  το έτος θεμελίωσης.
Δηλ. εάν θεμελιώνει δικαίωμα το 2012, θα αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια άσχετα εάν αποχωρεί το 2015 ή αργότερα.
Οι πλασματικό χρόνοι για όσους θεμελιώνουν με προϋποθέσεις μετά το 2011 είναι:
Στρατός, γονική άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιών, επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια μέχρι 300 ημέρες, χρόνος σπουδών, χρόνος ανεργίας (κενά ασφάλισης) μετά την πρώτη ασφάλιση και τουλάχιστον 25 ημερών ανά κενό διάστημα, ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος κύησης και λοχείας, ο χρόνος απεργίας, ο πλασματικός χρόνος παιδιών για όλους και ανεξάρτητα από το πότε γεννήθηκαν, εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 2 χρόνια.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ

Πολλοί χρόνοι υπολογίζονται στο Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) και κοστίζουν τώρα 167€ το μήνα για κύρια σύνταξη και 51€ το μήνα για επικουρική σύνταξη και είναι οι εξής:
Γονική άδεια, εκπαιδευτική άδεια, σπουδές, χρόνος ανεργίας, χρόνος απεργίας, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης, χρόνος μαθητείας.
Το κόστος για τους χρόνους αυτούς έχει ως εξής:
Μόνο για την κύρια σύνταξη είναι 2004€/χρόνο και με εφάπαξ πληρωμή 1704€/χρόνο.
Για κύρια και επικουρική σύνταξη 167€+51€ = 218€/μήνα ή 2616/χρόνο ενώ με εφάπαξ πληρωμή έχουμε 15% έκπτωση και το τελικό κόστος είναι 2.224€

Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται στο 20% του μισθού και με μικρότερο ποσό τα 167,8€ το μήνα για την κύρια και 51,4€ για την επικουρική σύνταξη.
Σε εφάπαξ πληρωμή γίνεται έκπτωση 15%.
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014 γίνεται έκπτωση 30% και επί πλέον έκπτωση 15% με εφάπαξ πληρωμή.
Για όσους θεμελιώνουν με προϋποθέσεις που ισχύουν από 1/1/2015 και μετά, έκπτωση 50% στο συνολικό ποσό και ακόμα 15% με εφάπαξ πληρωμή.

Παράδειγμα: εργαζόμενος στα Ταχυδρομεία με μισθό 2000€ το μήνα.
2000€ Χ 20% = 400€/μήνα ή 4.800€/χρόνο και με εφάπαξ πληρωμή -15% (60€) = 340€/μήνα ή 4.080€ το χρόνο.
Με θεμελίωση μετά το 2011 μέχρι το 2014:
2000€ Χ 20% = 400€ -30%(120) = 280€/μήνα -15%(42€) = 238/μήνα ή 2856€/χρόνο.

ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς πληρωμή είναι:

Χρόνος παιδιών μετά το 2000 που μετράει μόνο για θεμελίωση, χρόνος αναπηρικής σύνταξης για να συμπληρωθούν οι 4.500 η.α., χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και ανεργίας, χρόνος κύησης και λοχείας.
Για τους ασφαλισμένους πριν το 1983 που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις μέχρι το 2010, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν παρά τους παλαιούς χρόνους και όχι τους νέους πλασματικούς χρόνους που ισχύουν από 1/1/2011 και μετά, εκτός οριακών περιπτώσεων.

Για ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων γενικά και  την περίοδο 1983-1992, ο χρόνος των παιδιών δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων για θεμελίωση ετών ασφάλισης (25ετία ή 5.500 η.α.).

Για τη συμπλήρωση της 25ετίας ή για τα 18 έτη και 4 μήνες με ανήλικο για να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2012, μπορούν να αναγνωρίσουν τους λοιπούς χρόνους όπως την ανεργία (κενά ασφάλισης), σπουδές, επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια, γονική άδεια άνευ αποδοχών κ.λ.π. όπως αναλύονται και σε άλλα κεφάλαια ενημέρωσης.

Οι άνδρες πατέρες ανηλίκων στο ταμείο μας, όπως κάθε φορά τονίζουμε, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων όπως ισχύουν για τις μητέρες ανηλίκου παιδιού παρά μόνο στις περιπτώσεις που είναι χήροι πατέρες με ανήλικο ή 3τεκνοι με ανήλικο διαζευγμένοι και με επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση.


Τμήμα ενημέρωσης Γραμματείας Ασφαλιστικού της Π.Ο.Σ.Τ.
Υπεύθυνος στήλης Χρήστος Κόλιας