ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ - ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΠΟ ΤΑΠ - ΟΤΕ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ

 


                                             
 Με το ν.3863/2010 οι απονομή αναπηρικών συντάξεων έχει μπεί σε νέα βάση για όλους τους ασφαλισμένους και με διαφορετικές προϋποθέσεις.
Στο ΤΑΠ-ΟΤΕ  και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις όπως πριν. 

Για να εκδώσει αναπηρική σύνταξη ο υπάλληλος σε ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ πρέπει να υποβάλει, ενώ βρίσκεται εν ενεργεία, στο ΤΑΠ-ΟΤΕ πρόσφατη γνωμάτευση από ΚΕΠΑ μαζί με την απαραίτητη αίτηση.
Αυτά κατατίθενται απευθείας από τον ίδιο ή μέσω της υπηρεσίας του (ΕΛ-ΤΑ).
Εν συνεχεία με την υπόθεσή του ασχολείται υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ (οι επιτροπές του ΙΚΑ) η οποία μπορεί να καλέσει τον εργαζόμενο να τον εξετάσει, αν δεν κα­­λυφθεί πλήρως από τα χαρ­τιά του. Η απόφαση της υγειονο­μικής (ΚΕΠΑ) κοινοποιείται στο ΤΑΠ-ΟΤΕ μέσα σε ένα 20ήμερο μετά την εξέτασή του και ακολούθως ενημερώ­νεται ο ασφαλισμένος ή η υπηρεσία του. Αν ο ασφα­λισμένος έχει εξασφαλίσει τον απαιτούμενο βαθμό αναπηρίας, στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει ακριβώς την ίδια διαδικασία που απαιτείται και για την έκδοση σύνταξης γήρατος.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΑΠ-ΟΤΕ  είναι οι εξής: 

Ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 50%

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

α) Νόσος με μερική αναπηρία:
Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 12 χρόνια Χωρίς Όριο Ηλικίας και ανίκανος για την εργασία που παρέχει.
β) Ολική αναπηρία:
Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 10 χρόνια Χ.Ο.Η. και ανίκανος για κάθε εργασία.

Εργατικό ατύχημα
Μερική αναπηρία: Με 8 χρόνια ασφάλισης Χ.Ο.Η. και ανίκανος για την εργασία που παρέχει.
Ολική αναπηρία: Άνευ Χρόνου Ασφάλισης, Χ.Ο.Η. και ανίκανος για κάθε εργασία.

Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1 1993 ισχύουν διαφορετικές διατάξεις (με άλλα χρόνια ασφάλισης και όρια ηλικίας) αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι ασφαλισμένοι πρέπει να απευθύνονται στον ασφαλιστικό τους φορέα γιατί οι ρυθμίσεις αλλάζουν και δεν αποχωρούνε αν δεν πάρουν την σωστή απάντηση από το ταμείο.

Τα βήματα για την απονομή σύνταξης γήρατος

Για την έκδοση σύνταξης γήρατος από το ΤΑΠ - ΟΤΕ ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στο Ταμείο (σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ, στο κατάστημα του ΤΑΠ - ΟΤΕ ή τα­χυ­δρομικώς με συστημένη επιστολή Αγ. Κων/νου 16 Αθήνα, ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) τα εξής δικαιολογητικά:
 
 
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
 
                                                                                                                                   
 
  1.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΕΡΓΟΔΟΤΗ
  2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Δήμος).
  3.  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ (Δήμος).
  4.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
       ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (μετά την ημερομηνία απόλυσης).
  5.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
  6.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
  7.  ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ:
    - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
    - Εάν σπουδάζουν: βεβαίωση σπουδών με ακριβή ημερομηνία εγγραφής και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο.
  8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
  9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΟΤΙ:
      Δεν συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δεν εργάζεται και αν
      αυτό συμβεί στο μέλλον θα ενημερώσει το ταμείο.
10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ  Α.Μ.Κ.Α. (αριθμός).
11. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
      ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ (ΙΒΑΝ).
12. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΙΚΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΣΗΜΩΝ
      ΑΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ, ΕΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΕ
      ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
      ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΕΑ (όταν πρόκειται για μετάταξη).
15. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (μπλέ βιβλιάριο).
16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (εάν το επιθυμεί)
      και διευκρίνιση αν πρόκειται για κανονική σύνταξη, αναπηρίας κ.λ.π.
 
 Οσοι έχουν εργάσιμο χρόνο και ως μισθωτοί εκτός των συγκεκριμένων εταιρειών οφείλουν να προσκομίσουν και τις πρωτότυπες καρτέλες του ΙΚΑ.

 Να σημειωθεί πως ο συνυπολογισμός των ενσήμων του ΙΚΑ με τον συντάξιμο χρόνο που έχουν σε  ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, μετά την απορρόφηση του ΤΑΠ - ΟΤΕ από το ΙΚΑ (θεωρείται ενιαίος χρόνος).

 Αν ο ασφαλισμένος έχει συντάξιμο χρόνο σε άλλο ταμείο, πλην του ΙΚΑ, τότε εντάσσεται στη διαδικασία της διαδοχικής και πρέπει να το δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης και να προσκομίσει τα απαραίτητα ανά Ταμείο και περίπτωση δικαιολογητικά.

 Η μεγάλη διαφορά των ασφαλισμένων στον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ με τους υπόλοιπους μισθωτούς είναι πως οι πρώτοι δεν χρειάζεται να αποδείξουν με πρόσθετα δικαιολογητικά (ασφαλιστικά βιβλιάρια και δηλώσεις του εργοδότη) τον συντάξιμο χρόνο εργασίας τους.

 Οι εταιρείες στέλνουν στο Ταμείο τον φάκελο του εργαζόμενου με την απόφαση απόλυσης και όλα τα υπηρεσιακά και μισθολογικά του στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης.

 Εάν κατά την τελευταία 10ετία ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.

 Εάν επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, πιστοποιητικό τύπου Α. Στην περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, σχετική απόφαση αναγνώρισης.

Σε κάθε περίπτωση οι ασφαλισμένοι πρέπει να απευθύνονται στον ασφαλιστικό τους φορέα γιατί πολλές φορές οι διατάξεις αλλάζουν ή ερμηνεύονται διαφορετικά και δεν παίρνουν αποφάσεις πρωτού διασταυρώσουν τα δεδομένα που ισχύουν κάθε φορά.