ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Ιατρών Εργασίας ΕΛΤΑ και Καθηγητή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Εμμ. Βελονάκη δόθηκαν οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων από θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Σας παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία του εγγράφου: 

Οι ψηλές θερμοκρασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Η πρόληψη ανεπιθύμητων προβλημάτων για την υγεία είναι απολύτως εφικτή, αλλά προϋποθέτει τη συνεργασία όλων.

Οι εσωτερικοί χώροι δουλειάς του ΕΛΤΑ διαθέτουν, κατά κανόνα, κλιματισμό και εν πάση περιπτώσει ικανή προστασία ώστε να μην αναπτύσσονται θερμοκρασίες τέτοιες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Προς αποφυγή, ωστόσο ακόμη και θερμοκρασιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσανεξία στο εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει:

-        Να συντηρούνται επαρκώς, με φροντίδα των υπεύθυνων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, τα συστήματα κλιματισμού και να πλένονται τα φίλτρα περιοδικά.

-        Να χρησιμοποιούνται τα συστήματα σκίασης.

-        Να γίνεται αερισμός του χώρου.

-        Να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ή κάθε είδους συσκευής, που μπορεί να συμβάλουν με τη λειτουργία τους στην αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας. 

Είναι προφανές, ότι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών Λειτουργιών θα πρέπει, όπου απαιτείται, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για να είναι δροσεροί οι χώροι δουλειάς.

Οι εργαζόμενοι του ΕΛΤΑ που ασχολούνται σε εξωτερικές δουλειές και ειδικότερα αυτοί που απασχολούνται στη διανομή, εκτίθενται σε επικίνδυνες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των ημερών που επικρατεί καύσωνας.

Για το λόγο αυτό, οι διανομείς που εκτελούν ταχυδρομικό έργο χωρίς μεταφορικό μέσον θα πρέπει:

-        να ντύνονται ελαφρά

-        να προφυλάσσουν το κεφάλι τους με καπέλο

-        να καταναλώνουν άφθονο νερό

-        να μην καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε λιπαρά και βέβαια απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών

-        να προγραμματίζουν, όπου είναι δυνατόν, τις διαδρομές, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαδρομές κατά τις μεσημεριανές ώρες 

Ιδιαίτερα επιβαρυντικός είναι ο συνδυασμός ψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης υγρασίας. Τις μέρες που η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 36ο C κατά την διάρκεια της διαδρομής πρέπει να γίνονται διαλείμματα.

Η αναλογία χρόνου δουλειάς και διαλείμματος θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο που παρατηρείται αυξημένη θερμοκρασία και όχι με το συνολικό ημερήσιο χρόνο δουλειάς.

Ειδική προστασία πρέπει να παίρνουν οι εργαζόμενοι με κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας και οι εργαζόμενες που είναι σε εγκυμοσύνη.

Η πιστοποίηση κάθε προβλήματος υγείας θα γίνεται από τους εντεταλμένους γιατρούς εργασίας.