Αναστολή εκλογικών διαδικασιών στα Σωματεία - Μέλη της Π.Ο.Σ.Τ.

Συνάδελφοι,

Οι εκλογές στα Σωματεία - Μέλη της Ομοσπονδίας αναστέλλονται προσωρινά για τους εξαιρετικούς λόγους της έναρξης της διαδικασίας στελέχωσης των θέσεων ευθύνης, της πρόσφατης αλλαγής της οργανωτική δομής των ΕΛΤΑ και της εξελισσόμενης αναδιοργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου διαμορφωθούν οι καλύτερες συνθήκες για την εξυπηρέτηση του σκοπού μας, που δεν άλλος από την καλύτερη δυνατή συνδικαλιστική εκπροσώπηση και οργάνωσή όλων μας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ