ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΤ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

 

Aθήνα, 11 / 03 / 2020        
                                                                                           Aρ. Πρωτ.: …….51……
 
 
                                                                                          
 
                                                                                           Προς
                                                                                           Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ
                                                                                           Κο Πολυχρόνη Γριβέα
                                                                                           101 88 ΑΘΗΝΑ
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας συνεδρίασε εκτάκτως στις 5 Μαρτίου 2020 και πήρε θέση για την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.
Με αφορμή και την αυριανή, 12 – 03 – 2020, συνεδρίαση του Συμβουλίου σας, στην οποία υπάρχουν και θέματα που αφορούν άμεσα το προσωπικό και τις Σ.Σ.Ε. που είναι σε ισχύ (αποζημίωση και ΚΕΚ – ΕΛΤΑ), κρίνουμε σκόπιμο να ζητήσουμε να παραστούμε, για να ενημερώσουμε τα μέλη του για τις απόψεις και θέσεις των εργαζομένων .
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε. Ε.
 
 
                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
                             ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ