Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΕΛΤΑ

Συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκε σήμερα με την υπογραφή του ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας ΕΛΤΑ, μια νέα ακόμα Σ.Σ.Ε., μόλις έξι μήνες μετά την τελευταία, που αποτέλεσε ζητούμενο για την ομοσπονδία μας αλλά και όλους τους εργαζόμενους.

Με τις προσθήκες που περιλαμβάνει η καινούργια συμφωνία, θωρακίζεται η διαφάνεια και ενισχύεται η αξιοκρατία σε δύο από τους σημαντικότερους τομείς που αφορούν το προσωπικό. Τα συστήματα στελέχωσης και μεταθετότητας.

Η συνεχής και επίμονη προσπάθεια του Συνδικάτου μας για αναμόρφωση και βελτίωση του εργασιακού μας περιβάλλοντος αποδίδει. Η νέα αυτή Σ.Σ.Ε με τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας ΕΛΤΑ που ενσωματώνει αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία και κατάκτηση ΟΛΩΝ των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ.

Αποδείχτηκε ότι η οργανωμένη και συγκροτημένη έκφραση και εκπροσώπηση μας μόνο θετικά αποτελέσματα φέρνει. Αποδείχτηκε, επίσης, ότι η στείρα άρνηση, η αναζήτηση προφάσεων για αποφυγή ανάληψης ευθύνης, ο παραγοντισμός και ο λαϊκισμός, που χαρακτηρίζουν μονίμως ορισμένους, έχουν «κοντά ποδάρια».

Γιατί τα μεγάλα προβλήματα που σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν απαιτούν ρεαλιστικό σχέδιο και συντονισμό με τελικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας σε ένα υγιή και ανταγωνιστικό οργανισμό.

Σήμερα, έγινε ένα μεγάλο, ουσιαστικό και ταυτόχρονα συμβολικό βήμα στη θετική κατεύθυνση.

Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε και άλλα τέτοια θετικά βήματα, με σχέδιο και επιμονή.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.


       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


      ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ                                             ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ