Τηλεδιάσκεψη Διαπαραταξιακής επιτροπής της ΠΟΣΤ και Διοίκησης των ΕΛΤΑ με θέμα τη διανομή

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00, ύστερα από αίτημα και την αιγίδα της ΠΟΣΤ, τηλεδιάσκεψη μεταξύ Διαπαραταξιακής Επιτροπής και Διοίκησης, με θέμα την επίλυση των προβλημάτων της διανομής και τη βελτίωση της ποιότητας του ταχυδρομικού έργου.
 
Από όλες τις παρατάξεις επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της ενίσχυσης της διανομής με ανθρώπινο δυναμικό, τόσο για τις καλοκαιρινές άδειες, όσο και για τη βελτίωση του μοντέλου D-3.
 
Επίσης τονίστηκε ότι, η επαναχαρτογράφηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ποιότητας που απαιτείται.
 
Η Διοίκηση από την πλευρά της δεσμεύτηκε ότι, ο αριθμός των υπαλλήλων για την κάλυψη των αδειών θα είναι επαρκής και μάλιστα μεγαλύτερος από πέρσι, παρόλο που αφορά τους μισούς πλέον διανομείς. Η σχέση αγγίζει το 30% των μόνιμων υπαλλήλων.
 
Για το θέμα της χαρτογράφησης τόνισε ότι, ήδη τρέχει διαγωνισμός για τον επανασχεδιασμό της από μηδενική βάση με στοιχεία και νόρμες που θα εκπονηθούν από εξωτερικό συνεργάτη.
 
Τα προβλήματα ανά μονάδα πρέπει να αντιμετωπιστούν μαζί με τις όποιες ιδιαιτερότητες ή δυσκολίες, αφού επισημανθούν εμπεριστατωμένα.
 
Είμαστε παρόντες και ελπίζουμε οι υποσχέσεις της Διοίκησης να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν προς όφελος των ΕΛΤΑ και των εργαζομένων.