Συνάντηση Κ.Ε.Υ.Α.Ε. ΕΛΤΑ με τη Διοίκηση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΤΑ

Σταδίου 60  10564 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103353411

Κιν.:  6945048290

email: keyaeelta@elta-net.gr


Αθήνα:  8/11/2021

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,

Χωρίς καμία αμφιβολία οι στιγμές που βιώνουμε την τελευταία διετία σε υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και υπηρεσιακό επίπεδο είναι πρωτόγνωρες. Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι παντού γύρω μας. Παρ’ όλα  αυτά καλούμαστε  να είμαστε ψύχραιμοι και αισιόδοξοι. Ο ψύχραιμος άνθρωπος είναι ένας δυνατός άνθρωπος. Καλούμαστε όλοι να παραμείνουμε όρθιοι και δυνατοί. Μέσω της ενδυνάμωσης των ανθρώπων, οι  οργανισμοί γενικότερα πρεσβεύουν στην δημιουργία ενός υγειούς, παραγωγικού και βιώσιμου Ανθρώπινου Δυναμικού  που θα συμβάλλει διαχρονικά στην επίτευξη του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης και στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του.

Η Κεντρική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας  Εργαζομένων της εταιρίας, πραγματοποίησε συνάντηση με την Διοίκηση στα πλαίσια της ανάδειξης προβλημάτων όπως οι ίδιοι οι συνάδελφοι και  πρόεδροι σωματείων τα επισήμαναν.

Τα θέματα στα οποία έγινε η αναφορά είναι τα κάτωθι:

·         Κ.Μ.Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ & Κ. Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

   Χρόνιο πρόβλημα θέρμανσης –ψύξης και συνεχείς αναφορές από τους προϊσταμένους στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά από πολλαπλές επισκευές των κεντρικών μονάδων θεωρούμε ότι η ενδεδειγμένη λύση είναι η έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση αυτών, κάτι το οποίο έχει τονισθεί και από τους τεχνικούς.


·         Κ.Μ.Δ  ΝΙΚΑΙΑΣ

Δύο από τα έξι κλιματιστικά δεν λειτουργούν και χρειάζονται αντικατάσταση.


·         Μ.Δ   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

   Στο υπόγειο γκαράζ μαζί με τα εν λειτουργία υπηρεσιακά δίκυκλα υπάρχουν και δίκυκλα σε αχρηστία. Προτείνουμε την άμεση απόσυρση  τους προς αποφυγή οποιοδήποτε κινδύνου από διαρροές υγρών και λαδιών και πυρκαγιάς.


·         Μ.Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1)      Άμεση απόσυρση 11 υπηρεσιακών δικύκλων σε αχρηστία από τον χώρο στάθμευσης  του καταστήματος. Εκτός  του ότι καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, παρεμποδίζουν και την στάθμευση των ενεργών μηχανοκίνητων με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να σταθμεύσουν στον χώρο του γραφείου με ότι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται .

2)      Ένα από τα τρία κλιματιστικά δεν λειτουργεί και χρειάζεται αντικατάσταση.


·         Κ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

 Ακατάλληλο κτήριο για την συστέγαση της συναλλαγής –διανομής.  Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και έχουν σταματήσει οι εργασίες. Προτεινόμενη  λύση είναι η εύρεση νέου κτηρίου.


·         Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ

1)      Δεν υπάρχει χώρος φύλαξης για τα υπηρεσιακά δίκυκλα  με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένα στο δρόμο  με κίνδυνο να κλαπούν ή και να προκληθούν ζημιές.

2)      Δεν υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεπισκόπησης.

3)      Δεν υπάρχουν ρολά ασφαλείας στην είσοδο του καταστήματος.

4)      Έντονη δυσοσμία προερχόμενη από το υπόγειο.

5)      Τα κράνη των διανομέων χρειάζονται αντικατάσταση λόγο παλαιότητας.

Προτεινόμενη λύση είναι η εύρεση νέου κτιρίου, που να πληροί  τις προδιαγραφές  υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και χώρος για την προστασία των υπηρεσιακών δικύκλων τα οποία είναι περιουσία των ΕΛ.ΤΑ.


·         Κ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1)      Άμεση παρουσία υπαλλήλου φύλαξης, μιας και στο κατάστημα έχουν γίνει ήδη 11 ληστείες.

2)      Στο κατάστημα δεν υπάρχουν παράθυρα εξαερισμού με αποτέλεσμα η κεντρική πόρτα να παραμένει μονίμως ανοιχτή με κίνδυνο νέας ληστείας.


·         Κ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Επανεξέταση έγκρισης  ειδικών αδειών  για περιβαλλοντικούς  λόγους του προσωπικού που υπηρετεί στην περιοχή.


·         ΚΔΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Αίτημα για  επαναλειτουργία του κυλικείου στο ΚΔΑ Κρυονερίου.


·         ΔΙΑΚΟΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αίτημα για  επισταμένη καθαριότητα   στο Διαμετακομιστικό Κέντρο Πειραιά.

Γενικός εξοπλισμός  με μέσα ατομικής προστασίας ( κράνη, μπουφάν, μπότες , γάντια, κ.τ.λ.) των  Ταχυδρομικών Διανομέων και αντικατάσταση των δίκυκλων με νέα  όπου απαιτείτε.


Θα πρέπει να ευχαριστήσω την Διοίκηση για την καλή διάθεση στο να αφουγκραστεί  τα προβλήματα της καθημερινότητας μας, τον πρόεδρο του σωματείου Πειραιά και τον Πρόεδρο Εσωτερικής Εκμετάλλευσης Αθήνας και νομού Αττικής  για την ανάδειξη των προβλημάτων των γραφείων της εταιρίας.

Ο ρόλος της Κεντρικής  Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας  Εργαζομένων, είναι να μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, να προτείνει μέτρα και λύσεις για την βελτίωση τους  και του περιβάλλοντος εργασίας, να παρακολουθεί την σωστή τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και να συμβάλει στην εφαρμογή τους. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε εκείνοι που γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα στον εργασιακό μας  χώρο.

Εμείς οι ίδιοι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην προστασία μας απέναντι  στον όποιο επαγγελματικό κίνδυνο ελλοχεύει.

Η Κεντρική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι παρούσα στην διάθεση των συναδέλφων  για οποιοδήποτε θέμα, πρόβλημα, ή πρόταση  προκύπτει, πάντα  σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία και την αμέριστη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας. Μπορείτε καθημερινά  να επικοινωνείτε  στα  τηλ:  210-3353411, 6945048290 και στο e-mail:  keyaeelta@elta-net.gr.

Για την ΚΕΥΑΕ EΛΤΑ

Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας


Βασιλική Παπαρούνα                                                                         Κων/νος Τζελάλης