Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοίκηση της Π.Ο.Σ.Τ.

Κατά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Τ. στις 31.10.2023 εκλέχθηκε η νέα Εκτελεστική Επιτροπή και το νέο Προεδρείου του ΔΣ.


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1.      Πρόεδρος: Ανδρέου Βάνια

2.      Αναπληρωτής Πρόεδρος: Σαπλαούρας Κωνσταντίνος

3.      Γενικός Γραμματέας: Μώρος Ιωάννης

4.      Γραμματέας Οικονομικού: Κορασίδης Νικόλαος

5.      Β΄Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μουρκοβίτη Γεωργία

6.      Αναπληρωτής Γραμματέας: Δεματάς Κωνσταντίνος

7.      Γραμματέας Οργανωτικού: Λιέας Νικόλαος

8.      Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Υποθέσεων: Οικονόμου Ιωάννης

9.      Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Βρέντζου Κωνσταντίνα

10.  Γραμματέας Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης: Σακάρογλου Κωνσταντίνος

11.  Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικού: Στύλιος Λάμπρος

12.  Γραμματέας Πολιτισμού & Παραθεριστικών Κέντρων: Μπουρογιάννης Βάιος

13.  Γραμματέας Ασφαλιστικού - Αλληλεγγύης - Κοιν. Υποθέσεων: Καλοπήτας Ιωάννης


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Διαμαντόπουλος Χρήστος

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Κανδαράκης Νεκτάριος

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου: Παπανικολάου Γεώργιος


ΜΕΛΗ:

1. Αργυριάδης Απόστολος

2. Γκιουλουμίδης Κωνσταντίνος

3. Γκόγκας Γεώργιος

4. Ζέρβας Ευάγγελος

5. Καζαμίας Παναγιώτης

6. Κιουμουρτζής Αθανάσιος

7. Κολσούζογλου Παναγιώτης

8. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

9. Λουκόπουλος Κων. Παναγιώτης

10. Λύρος Ιωάννης

11. Μαρκεσίνης Σπυρίδων

12. Μαυρόγιαννης Δημήτριος

13. Ράπτης Νικόλαος

14. Σιέττος Αχιλλέας

15. Σικοτακόπουλος Νικόλαος

16. Στρατικόπουλος Δημοσθένης

17. Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

18. Τσιμπάνης Φώτιος

19. Τσιούμας Δημήτριος