Σωματείο Πειραιά - Επιστολή διαμαρτυρίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜ.ΟΜΗΡ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19

185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. 210 4179963    FAX: 210 4179963


Κύριε Σύμβουλε,

Απευθυνόμαστε σε εσάς κάνοντας μια ύστατη προσπάθεια για να βρούμε ανταπόκριση σε ένα πολύ σοβαρό εργασιακό και συνδικαλιστικό, ηθικό και δεοντολογικό ζήτημα, που μας απασχολεί αρκετό καιρό και για το οποίο έχουμε καταβάλει, μάταια δυστυχώς, μεγάλη προσπάθεια.

Το θέμα της επιστολή μας είναι η παράλογη και ακατανόητη επιμονή των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών για την «τοποθέτηση» του συναδέλφου μας και Αντιπροέδρου του Σωματείου Χρήστου Καραμπογιά, σε θέση που δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο στα τυπικά προσόντα του, την ειδικότητά του και την εμπειρία του χωρίς, επιπλέον, να λαμβάνεται προκλητικά υπόψη η συνδικαλιστική ιδιότητά του και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που αυτή έχει.

Κάποιοι, επέλεξαν και επιμένουν πεισματικά να «τοποθετήσουν» στο Κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Ελευσίνα Αττικής έναν εργαζόμενο ιδιαίτερα υψηλών προσόντων (μεταπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική, Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολής – μέλος ΤΕΕ, δεύτερο ακαδημαϊκό τίτλο), αντί  να τον αξιοποιήσουν σε ένα από τα πολλά κενά τμήματα σε αντικείμενα συναφή με την εργασιακή του εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις του για τα οποία έχει επανειλημμένα εκφράσει επιθυμία.

Χωρίς καμία εξήγηση o συνάδελφος μετακινείται σε μια περιφερειακή θέση εργασίας, με το αντικείμενο της οποίας ουδεμία σχέση και εμπειρία είχε μέχρι τώρα, πλην της πρόσφατης fast track θεωρητικής εκπαίδευσης νέων στελεχών. Αναμφίβολα πρόκειται για επιχειρησιακά ανορθολογική απόφαση, απαράδεκτη διοικητική εμμονή, δυσμενή μεταχείριση, και απαξίωση ενός αξιόλογου εργαζόμενου με συνεπή και αξιοπρεπή συνδικαλιστική δράση.

Σας ζητάμε να παρέμβετε άμεσα στέλνοντας το μήνυμα ότι η αξιοκρατία, η βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού και η συνδικαλιστική ελευθερία στα ΕΛΤΑ προστατεύονται επί των ημερών σας στο ακέραιο.

Σε διαφορετική περίπτωση θα είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων του συναδέλφου μας.


Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ                                  ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΣΙΝΑΣΚΗ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.     Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

κ. Ησαΐας Τσιτόγλου 


2.     Γενικός  Διευθυντής Λειτουργιών Παραγωγής

κ. Σάββας Δάνδολος 


3.     Περιφερειακή  Διευθύντρια Αττικής και Νήσων

κα Χαρά Πασχαλίδου