Νέο τοπίο στις ταχυμεταφορές – Τι αλλαγές έφερε η πανδημία

Τις σημαντικές αλλαγές που έφερε στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των ταχυμεταφορών η πανδημία του κορονοϊού και η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ για το 2020, την πρώτη χρονιά της πανδημίας διακινήθηκαν 72 εκατομμύρια δέματα και μικροδέματα, περίπου 32,7% περισσότερα από το 2019, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 20% στα 338,7 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των αποστολών δεμάτων οδήγησε σε πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις στις παραδόσεις, αλλά και σε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου που διαμορφώθηκε συνολικά στα 645 εκατ. ευρώ από 637 εκατ. ευρώ το 2019.

Ακόμη, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου προχώρησαν σε επενδύσεις για να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση. Σύμφωνα με την επισκόπηση της αγοράς από την ΕΕΤΤ, επενδύσεις στη μηχανογραφική αναβάθμιση και υποστήριξη λειτουργιών με νέες τεχνολογίες, η κατασκευή και υποστήριξη σύγχρονων κέντρων διαλογής, καθώς και έκτακτες δαπάνες και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των συνθηκών της πανδημίας, οδήγησαν σε αύξηση του πάγιου εξοπλισμού κατά μέσο όρο 11%. 

Τα μερίδια αγοράς

Το 2020 ήταν μια χρονιά που εμφανίστηκαν και πολλές νέες εταιρείες, καθώς δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική ταχυδρομική αγορά συνολικά 591 επιχειρήσεις με γενική άδεια, δηλαδή 75 περισσότερες σε σχέση με το 2019, εννέα επιχειρήσεις με ειδική άδεια (ειδικές διανομές) καθώς και τα ΕΛΤΑ ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών σημείωσαν έσοδα 428,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,2% σε σχέση με το 2019 και διακίνησαν 106 εκατ. αντικείμενα, περισσότερα κατά 25,9% από το 2019.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των παικτών ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από μόλις έξι επιχειρήσεις, οι οποίες απέφεραν αντίστοιχα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς.

Το 2020, οι έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησαν το 87,7% των ταχυδρομικών αντικειμένων, καταλαμβάνοντας μερίδιο 83,8% των εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών.

Για το 2020, ποσοστό 67% των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς προήλθε από τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας που αντιστοιχούν στο 89%. Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (72%) και τη Μακεδονία (12%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Οι ίδιες περιοχές ήταν και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των αντικειμένων που διακινήθηκαν στο εσωτερικό και από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, προς την Αττική διακινήθηκε το 42% των αντικειμένων και προς τη Μακεδονία το 17%.

Ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινηθήκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα προήλθε από την ΕΕ (61%) και την Ασία (28%), ενώ οι αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό, είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (58%) και τις ΗΠΑ-Καναδά́ (16%).

Αυξήθηκαν οι καταγγελίες

Όπως είναι φυσικό το 2020 αυξήθηκαν και οι καταγγελίες. Τα ΕΛΤΑ δέχθηκαν 11.918 καταγγελίες το 2020 (αυξημένες κατά 14,6% σε σχέση με το 2019), σε σύνολο 176,7 εκατ. διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων.

Οι υπόλοιποι πάροχοι Ειδικής Άδειας έλαβαν 15.574 καταγγελίες σε σύνολο 46,1 εκατ. διακινηθέντων αντικειμένων και οι πάροχοι Γενικής Άδειας έλαβαν 14.108 καταγγελίες σε σύνολο 106 εκατ. διακινηθέντων αντικειμένων.

Οι υποθέσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών, αφορούσαν κυρίως καθυστερήσεις, απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων και ζημιές.

Πηγή: capital.gr


Φωτογραφικό Υλικό