Καταγγελία Συλλόγου Υπαλλήλων Ομίλου ΕΛΤΑ Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας για το κλείσιμο των Καταστημάτων