Επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

 ΠΡΟΣ: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ

            κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο
 
 
Θέμα: «Προτάσεις εύρυθμης λειτουργίας εν μέσω της επιδημίας του Covid-19»
 
 
Κύριε Σύμβουλε,
 
Δίχως καμία αμφιβολία, οι στιγμές που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες για όλους μας. Παράλληλα όμως είναι η ευκαιρία να αποδείξουμε σαν Οργανισμός ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση, αποδεικνύοντας, για πολλοστή φορά κάτω από δυσμενείς συνθήκες, ότι είμαστε η συνέχεια του Κράτους , αφού με το Πανελλαδικό μας δίκτυο εξυπηρετούμε όλη την Ελληνική επικράτεια.
 Εμείς στην Κεντρική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας , υπηρετώντας το ρόλο τον οποίο έχουμε θεσμικά αναλάβει ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στα πλαίσια του συμβουλευτικού μας ρόλου, θεωρούμε ως υποχρέωσή μας να φέρουμε υπ’ όψιν σας ζητούμενα και προβληματισμούς για παραπάνω μέτρα, τα οποία θα ενισχύσουν την υγιεινή και ασφάλεια όλων στην καθημερινή μας αποστολή.

Σε συνάρτηση όλων αυτών προτείνουμε:
1)      Επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας και καθαριότητας ( γάντια, μάσκες, απολυμαντικά). Ειδικότερα για τους διανομείς επειδή  δεν εργάζονται σε σταθερό χώρο και δεν έχουν τη δυνατότητα να πλένουν τα χέρια τους συνεχώς, να δοθούν μικρά μπουκαλάκια απολυμαντικού ατομικά σε κάθε έναν, ώστε να απολυμαίνονται μετά από κάθε συναλλαγή.
2)      Να εγκατασταθούν στις πόρτες που ήδη υπάρχουν, ηλεκτρικές κλειδαριές, έχοντας έτσι τον έλεγχο προσέλευσης του κοινού στα καταστήματα (Μετά από έρευνα αγοράς, η εγκατάσταση γίνεται άμεσα και με μικρό κόστος).
3)      Κατά τις ημέρες αιχμής, όπως για παράδειγμα κατά την καταβολή συντάξεων, να υπάρχει διακριτική παρουσία αστυνομικού οργάνου, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός συνωστισμός, λόγω τις απουσίας είτε security, είτε πόρτας ασφαλείας.
4)      Στα Κέντρα Διανομής να υπάρχει κυκλική προσέλευση και αποχώρηση των διανομέων, προς αποφυγή μεγάλης συγκέντρωσης πολλών ατόμων σε μικρό χώρο.
5)       Την μετακίνηση των θυριδωτών, ώστε να δημιουργηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο απόσταση ασφαλείας, στα Κέντρα Διανομής, όπου αυτό είναι δυνατόν.
6)      Να δοθεί η δυνατότητα στους διανομείς να επιδίδουν τις συντάξεις σε φάκελο, με το ακριβές αντίτιμο, έχοντας κάνει την απαραίτητη προετοιμασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος επικοινωνίας με τον δικαιούχο.

Πιστεύοντας ότι η καλύτερη συνεργασία, θα φέρει και το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την διασφάλιση της υγείας όλων των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες περιστάσεις, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
 
                                                
                                                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.Υ.Α.Ε. ΕΛΤΑ
                    
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ                                                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΑ
κ. ΒΑΙΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ
 
2. Π.Ο.Σ.Τ.