Η ΠΟΣΤ ΣΤΗΝ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Η ΠΟΣΤ στα πλαίσια του κοινωνικού της  ρόλου, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, παρέδωσε στην «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»  (Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλέους στον Κολωνό) ποσότητα τροφίμων, απαραίτητα στην καθημερινή λειτουργία του εθελοντικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού ειδικής μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού, συμβάλλοντας ενεργά σ’αυτό που συνοψίζοντας τονίζει ο ιδρυτής της «ΚΙΒΩΤΟΥ» πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου «Ο φτωχός ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει τίποτα, αλλά έχει την αξιοπρέπειά του…. οι έννοιες αξιοπρέπεια, δύναμη και σεβασμός είναι  συνυφασμένες με το έργο μας».


Την αποστολή για την ΠΟΣΤ συνόδεψαν ο Γραμματέας Οργανωτικού και Τύπου Γιώργος Παπανικολάου και ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Παναγιώτης Καζαμίας.

Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή της «ΚΙΒΩΤΟΥ» προς την ΠΟΣΤ.