Γνωστοποίηση - Διαμαρτυρία Τοπικής Επιτροπής Εργαζομένων ΕΛΤΑ Νομού Μεσσηνίας για τα ακατάλληλα μέσα διανομής