Επιστολή Σωματείου Εργαζομένων ΕΛΤΑ Νομού Δωδεκανήσου για τη μεταστέγαση του Καταστήματος Πάτμου