Ενημερωτικό σημείωμα του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Τεχνιτών ΕΛΤΑ για τα ακατάλληλα οχήματα