Ενημέρωση για ΕΛΤΑ

Συνάδελφοι,

Διαβάζουμε δημοσιεύματα στα οποία γίνεται αναφορά στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των ΕΛΤΑ για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, χωρίς να γίνεται αναφορά σε δάνεια, οφειλές και υποχρεώσεις.

Ανατρέχοντας όμως κανείς στις οικονομικές καταστάσεις που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μπορεί να διαπιστώσει ότι οι περισσότερες χρονιές αυτής της δεκαετίας ήταν «κερδοφόρες» με αρνητικά ίδια κεφάλαια όπως και το 2021.

Κερδοφορία, που δε στάθηκε αρκετή για τη βελτίωση της κατάστασης της επιχείρησης και των εργαζομένων.

Εφόσον η Διοίκηση κατόρθωσε, όπως ισχυρίζεται, παρά τη μείωση του μισθολογικού κόστους το2021 κατά 40 εκατομμύρια,  να παρουσιάσει έστω και 7 εκατομμύρια «προσαρμοσμένα κέρδη» και να διατηρεί ισχυρά οικονομικά αποθεματικά από τη χρηματοδότηση που έλαβε, πιστεύουμε ότι οφείλει να αποδώσει  το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος τους στους εργαζόμενους για να αντισταθμίσουν τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού.

Για αυτό, η Π.Ο.Σ.Τ. θα καλέσει ΑΜΕΣΑ τη Διοίκηση σε διαπραγματεύσεις, θεωρώντας ότι στα οικονομικά στοιχεία των ΕΛΤΑ που παρουσίασε δεν υπάρχουν «ψιλά γράμματα» και εκπλήξεις…