Ενημέρωση για απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Σ.Τ. για οργανωτικά ζητήματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Τ. αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίασή του στις 19.07.2020 τα ακόλουθα:

"Δε θα αξιολογήσει το παρόν Συμβούλιο δικαιολογητικά Σωματείων που στο σύνολό τους ή εν μέρει έχουν τυχόν ή πρόκειται να υποβληθούν εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά τις 30/6/23 και όποιες αιτήσεις εγγραφής Σωματείων υποβληθούν ή επαναϋποβληθούν με προσθήκες δικαιολογητικών μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα αξιολογηθούν από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά, θα απασχολήσουν όσον αφορά την αξιολόγησή τους τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας που θα προκύψει από τις επικείμενες αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν περί τον Οκτώβριο του 2023, 20 Οκτωβρίου και μετά. Η απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Τ."