Εκπαιδευτικό όραμα με όρους σκοταδισμού στα ΕΛΤΑ

                                                                                                                                                                                                       Aρ. Πρωτ.: 18
                                                                                                                                                                                                       Αθήνα, 11/02/2021
 
 
Προς:
κ. Γιώργο Κωνσταντόπουλο
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ
 
 
Κύριε Σύμβουλε,
 
Στις 15/02/2021 ξεκινά η εκπαίδευση των νέων διοικητικών στελεχών της εταιρείας, στην οποία θα λάβουν μέρος συνάδελφοι με σημαντική εργασιακή εμπειρία και υψηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς στο σύνολό τους είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολλοί από αυτούς διαθέτουν και μεταπτυχιακές σπουδές. Στον οδηγό σπουδών που τους απέστειλε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρουσιάζονται οι υπεύθυνοι των τμημάτων που θα καθοδηγούν και θα συντονίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
 
Δυστυχώς, ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ότι η επιλογή που έχει γίνει δεν ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες της εταιρείας, ούτε στο προφίλ και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων.
 
Θα θέλαμε να γνωρίζουμε με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί 5 και 10 χρόνια από τα ΕΛΤΑ, ή κάποια από αυτά με προσόντα υποδεέστερα των συμμετεχόντων, για να αναλύσουν στα μελλοντικά στελέχη το υλοποιούμενο πλάνο μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού και να τους μεταδώσουν το νέο όραμα της εταιρείας;
 
Γιατί υποβαθμίζεται και απαξιώνεται σε τέτοιο βαθμό το επίπεδο εκπαίδευσης που ελάμβαναν διαχρονικά, μέσα από το «καταργημένο» ΚΕΚ ΕΛΤΑ, οι νέοι διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας;
 
Σας καλούμε να ενεργήσετε άμεσα προκειμένου να προστατευθεί το κύρος του εκπαιδευτικού προγράμματος και να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν να επιτευχθούν πλήρως τα επιδιωκόμενα από την εταιρεία και τους εκπαιδευόμενους αποτελέσματα.
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΣΤ
 
 
            
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
 
            ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ                                                ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ