ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (Π.Ο.Σ.Τ.)

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ:
1) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
                        2) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Διεύθυνση: Αριστοτέλους 11-15

                       Αθήνα, 104 32

Τηλ. : 210- 5200301

Fax : 210 - 5225748

web site: www.postnet.gr