ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε μια εποχή που ανατρέπονται κατακτήσεις και δεδομένα που έχουν κερδηθεί με πολύχρονους αγώνες, όταν καθημερινά αποφάσεις, νόμοι και διατάγματα καταργούν δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις, είναι φυσικό η ανασφάλεια να κυριαρχεί στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή κάθε εργαζόμενου.

Το Ταχυδρομείο δεν είναι μια αποκομμένη νησίδα από την ελληνική κοινωνία και ο ΕΛΤΑ δεν αποτελεί εξαίρεση. Πολύ περισσότερο όταν στο χώρο μας είναι έντονα τα φαινόμενα της παραφιλολογίας, της παραπληροφόρησης και της στοχευμένα μεθοδευμένης φημολογίας.

Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια τρομερά απαράδεκτη κατάσταση που θύματα είναι οι εργαζόμενοι. Ευθύνη έχουν όσοι για τους δικούς τους λόγους διαμορφώνουν και συντηρούν ένα περιβάλλον ανασφάλειας αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι και ορισμένοι εργαζόμενοι είναι απαράδεκτα επιδεκτικοί στην αποδοχή κάθε αναξιόπιστης πληροφορίας και ενημέρωσης.

Η ΠΟΣΤ με κάθε μέσο έχει ενημερώσει επισήμως τόσο τα θεσμικά όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, όσο και τους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχει δικαιολογία για όποιο προβληματισμό αφορά την ισχύ του Θεσμικού Πλαισίου και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Είναι ξεκάθαρο και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι μέχρι το τέλος του 2013 δεν αμφισβητείται η ισχύς του Θεσμικού Πλαισίου.

Οι ημερομηνίες ορόσημο που αφορούν τόσο την 14-5-2012 όσο και την 14-5-2013 δεν αφορούν το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΤΑ.

Η πρώτη ημερομηνία, η 14-5-2012 αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις που την 14-2-2012 είχαν λήξει ή καταγγελθεί και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τη δική μας ΣΣΕ που ήταν σε ισχύ.

Η δεύτερη ημερομηνία, η 14-5-2013 αφορά ΣΣΕ που την 14-2-2012 ήταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 24 μήνες και σύμφωνα με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου λήγουν στις 14-2-2013 με ισχύς μετενέργειας μέχρι την 14-5-2013. Ούτε και αυτή η ημερομηνία αφορά τη δική μας ΣΣΕ γιατί έχουμε υπογράψει νεότερη ΣΣΕ την 27-12-2010 με χρόνο λήξης την 27-12-2013. Πέραν αυτού όμως υπογράψαμε και νεότερη ΣΣΕ το 2011 η οποία είναι ακόμη σε ισχύ.

Κατά συνέπεια δεν υπάρχει νομική βάση αμφισβήτησης της ισχύος του Θεσμικού Πλαισίου του ΕΛΤΑ και της ΣΣΕ, όπως άλλωστε και έγκυρες νομικές γνωμοδοτήσεις επιβεβαιώνουν.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το πρόβλημα του Ταχυδρομείου και των εργαζομένων δεν επικεντρώνεται στην ισχύ του Θεσμικού Πλαισίου και τη λήξη της μετενέργειας όπως προσπαθούν έντεχνα να μας εγκλωβίσουν τα διάφορα παράκεντρα εξουσίας.

Το βασικό πρόβλημα είναι το μέλλον, η προοπτική και η βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντείνονται οι προσπάθειες και οι διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέσω της οποίας υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που με αγώνες έχουμε κερδίσει, υποστηρίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ μέσα από καθοριστικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν άμεσα.

Παρακολουθούμε το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, καταγράφουμε τις εξελίξεις στην διεθνή και εγχώρια Ταχυδρομική αγορά, παρεμβαίνουμε κινηματικά και προωθούμε θέσεις και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων του Ταχυδρομείου.

Η σταθερή θέση μας και οι παρεμβάσεις μας απέτρεψαν την εγκατάσταση νέας διοίκησης στο ΚΕΚ ΕΛΤΑ, έβαλαν τέλος στο σχεδιασμό για την αναβίωση ενός απαράδεκτου πελατειακού συστήματος.

Επιμένουμε για την απορρόφηση των Ταχυμεταφορών από τον ΕΛΤΑ και όποιοι και αν αντιδρούν να είναι βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι θα επιβάλουν τις θέσεις τους γιατί αυτό υπηρετεί τα συμφέροντα του ΕΛΤΑ.

Είμαστε συνεπείς στο δρόμο του αγώνα που όλοι μαζί έχουμε σχεδιάσει και αποφασίσει.

Οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμό λειτουργίας και την προσαρμογή του ΕΛΤΑ στο νέο περιβάλλον θα έχουν τη σφραγίδα και την υποστήριξη των εργαζομένων γιατί διαφορετικά δεν φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Με σχεδιασμό, με συντονισμό, με αποτελεσματικότητα και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων θα υποστηρίξουμε τη βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ στο νέο δυσμενές ταχυδρομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.

 Όποια σενάρια διακινούνται και υπηρετούν διάφορες σκοπιμότητες, δεν πρέπει να αποπροσανατολίζουν τους εργαζόμενους.

Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που βρίσκονται στο δίλημμα να συνταξιοδοτηθούν ή όχι, πρέπει να αποφασίσουν με ψυχραιμία και με μοναδικό κριτήριο τον ατομικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό. Δεν πρέπει να αφήσουν περιθώριο να επηρεαστούν από τις φήμες, να μην δώσουν βάση σε τρομοκρατικά σενάρια.

Εμείς δεν  αποπροσανατολίζομαστε από το στόχο που έχουμε θέσει, στόχο που υπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα όλα τα χρόνια.

Η βιωσιμότητα και η προοπτική του ΕΛΤΑ και τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι η προτεραιότητα των αγώνων μας.