TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ, Ο ΕΛΤΑ ΒΑΛΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ

Το τελευταίο εξάμηνο ο ΕΛΤΑ κινήθηκε με την δύναμη της αδράνειας και τον πατριωτισμό των εργαζομένων, εφόσον οι αρμόδιοι ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τις διαδικασίες αλλαγής της Διοίκησης του ΕΛΤΑ την οποία ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο και την ολοκλήρωσαν τον Φεβρουάριο!!! Δεν ασχολήθηκαν με την επίλυση των προβλημάτων του Ταχυδρομείου, προβλήματα που εντάθηκαν και κορυφώνονται με την απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς, η οποία ενώ νομοθετήθηκε τον Μάρτη του 2012, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις που θα καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της.

Έτσι, ο ΕΛΤΑ έχει υποστεί το τεράστιο κόστος από τα διαφυγόντα έσοδά του εκτός της ύφεσης και της μείωσης του ταχυδρομικού έργου που έχουν κλέψει στην κυριολεξία οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Σήμερα τρείς μήνες μετά την έναρξη της «απελευθέρωσης» δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για τον υπολογισμό του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας και τον τρόπο κάλυψής του. Οι ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της Καθολικής Υπηρεσίας χωρίς έλεγχο, χωρίς όρους και κανόνες και το κυριότερο χωρίς να καταβάλλουν εισφορές για την κάλυψη του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας.

Η ταχυδρομική αγορά λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος τήρησης κανόνων ανταγωνισμού εφόσον δεν υπάρχουν και κανόνες.

Συγχρόνως το Δημόσιο και οι φορείς του Δημοσίου από την 1-1-2013 έπρεπε να έχουν υπογράψει συμβάσεις έπειτα από διενέργεια διαγωνισμών. Κανένας διαγωνισμός δεν προκηρύχθηκε εφόσον δεν υπήρξε θεσμικό πλαίσιο και σήμερα αυτή η κατάσταση έχει πλήρη αντιστοίχιση με τη μείωση των εσόδων του ΕΛΤΑ.

Η μοναδική παράταση της σύμβασης του Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών) και μόνο μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2013, δε λύνει κανένα πρόβλημα, αντίθετα το μετατοπίζει για το δεύτερο εξάμηνο που τότε θα είναι οξύτερο.

Είναι πλέον γνωστό ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, κανένας δημόσιος φορέας δεν θα μπορέσει να προκηρύξει διαγωνισμό για την διακίνηση της αλληλογραφίας του, ο οποίος να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα εντός των προσεχών μηνών.

Η ΠΟΣΤ έχει επισημάνει τα προβλήματα από το 2012, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 4053 και με συνεχείς παραστάσεις διεκδικούσε την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων.

Δυστυχώς οι αρμόδιοι περί άλλων τυρβάζανε.

Με αυτήν την πρακτική που ακολουθούν Κυβέρνηση και ΕΕΤΤ οδηγούνται τα ΕΛΤΑ σε περιθωριοποίηση, σε απαξίωση και σε ελλειμματική λειτουργία, ενώ οι άλλες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα κερδοφόρα τμήματα της αγοράς σε βάρος του ΕΛΤΑ και των πολιτών.

Δεν είναι όμως μόνο αυτή η αρνητική για τα ΕΛΤΑ επίπτωση της Κυβερνητικής πολιτικής.

Η Κυβέρνηση με τις αποφάσεις της υπονομεύει συνολικά την πορεία και την υπόσταση του Δημόσιου Ταχυδρομείου.

Μερικές από αυτές τις απαράδεκτες και επικίνδυνες πολιτικές:

  • Ενώ αποφάσισε να ορίσει στα ΕΛΤΑ όπως και σε άλλες ΔΕΚΟ, ένα πρόσωπο που θα εκτελεί χρέη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ξαφνικά όρισε ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ ως εκτελεστικό με υπόσχεση να θεσμοθετήσει και να του αναθέσει και την θέση του Αντιπροέδρου.
  • Η διαρχία, οι ανταγωνισμοί και η παραδιοίκηση στον ΕΛΤΑ έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν τεράστια προβλήματα.
  • Η επιλογή «εκτελεστικού αντιπροέδρου» και μάλιστα με υπερεξουσίες και υψηλότατες αμοιβές, εκτός από πρωτοφανής, νομικά ελεγχόμενη και τυπικά άκυρη είναι και αποκαλυπτική των προθέσεών τους.

Η αποτροπή της ελλειμματικής λειτουργίας τόσο του ΕΛΤΑ όσο και του Ομίλου στο σύνολό του είναι στρατηγική επιλογή των εργαζομένων και έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτόν τον σκοπό. Έχουν θυσιάσει εισόδημα, έχουν καταθέσει το περίσσευμα των δυνάμεών τους, έχουν δώσει και δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους για να κρατήσουν το Ταχυδρομείο όρθιο.

Στο πλαίσιο αυτό, είχε συμφωνηθεί, είχε δρομολογηθεί και είχε ξεκινήσει η ενσωμάτωση των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με τη μητρική εταιρία ώστε να υπάρξουν οικονομίες κλίμακος και συντονισμένη και αποτελεσματική λειτουργία.

Για το λόγο αυτό δεν υπήρχε καμία αναγκαιότητα για την αλλαγή της Διοίκησης των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ εφόσον σύντομα θα είχαν ενσωματωθεί στον ΕΛΤΑ. Κυβέρνηση και Διοίκηση όμως χωρίς εξήγηση επέλεξαν να ορίσουν νέα Διοίκηση και μάλιστα αποκόπτοντας κάθε σχέση με τη μητρική εταιρία εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ταχυμεταφορών για πρώτη φορά δεν εκπροσωπείται ο ΕΛΤΑ.

Η απάντηση στα ερωτήματα δόθηκε από την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ και τις πρώτες αποφάσεις της Διοίκησης των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Στόχος τους είναι να στήσουν ένα πελατειακό σύστημα όπως την δεκαετία του 2000, να εκμεταλλευτούν για κομματικούς και άλλους λόγους την εταιρία και να παραδώσουν το έργο της βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Χαρακτηριστικό του ήθους, του ύφους και των στόχων τους είναι ότι εκτός από τις παχυλές αμοιβές των Διοικούντων αποφάσισαν να καλύπτουν και το κόστος των μετακινήσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις μετακινήσεις του από την εταιρία στο σπίτι του, όταν η έδρα της εταιρίας είναι στην Αθήνα και το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Θεωρείται ως ο καταλληλότερος τεχνοκράτης με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία στην διαχείριση επιχειρήσεων ώστε να αποφύγουν την πτώχευση και τη χρεοκοπία, ώστε να τον αναγκάσουν να εργάζεται στην Αθήνα ενώ έχει τις οικογενειακές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Θεσσαλονίκη;;;;

Στους σχεδιασμούς τους εμπόδιο είναι οι εργαζόμενοι και το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στη λειτουργία της εταιρίας. Πως θα μπορούσαν να το ξεπεράσουν;

Ακολουθώντας πρακτικές του παρελθόντος, ξεκίνησαν προγραφές, διώξεις, πιέσεις και εκβιασμούς στους εργαζόμενους, αναγκάζοντας κάποια στελέχη να παραιτηθούν, άλλα να ζητήσουν την μετακίνησή τους και όσοι δεν υπέκυψαν βρέθηκαν με μεταθέσεις και απομακρύνσεις. Αυτή τη στιγμή στις ταχυμεταφορές κανένας δεν γνωρίζει ποιος και που υπηρετεί, οι αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου εκδίδονται η μια μετά την άλλη και η μια αναιρεί τη μετακίνηση της προηγουμένης και η επόμενη ακυρώνει την ακύρωση κάποιας άλλης.

Κατά παράβαση της νομοθεσίας μετέθεσαν ακόμη και συνδικαλιστικά στελέχη επειδή άσκησαν τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα και κατήγγειλαν τις μεθοδεύσεις της Διοίκησης. Το πρακτικό της τριμερούς διαδικασίας στο Υπουργείο Εργασίας έπειτα από την προσφυγή της Ομοσπονδίας είναι κόλαφος για την Διοίκηση των Ταχυμεταφορών.

Επειδή κανένας δε μπορεί να κρυφτεί από την αλήθεια και την πραγματικότητα, αποκαλύπτονται σήμερα ποιοι και πως υπονόμευσαν τις Ταχυμεταφορές, ποιοι εκτελούν «συμβόλαια» ενάντια στην προοπτική της εταιρίας, με την αποκάλυψη του «τυπικού λάθους» που αποκλείει την εταιρία από την συμμετοχή στον διαγωνισμό για τη διακίνηση των διαβατηρίων.

Αυτή τη στιγμή η κατάσταση που επικρατεί στις Ταχυμεταφορές περιγράφεται με την έκφραση: Η χαρά των ανταγωνιστών με την υπονόμευση, την απαξίωση, την διάλυση και την αποδιοργάνωση των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, την εκχώρηση του έργου τους στα ιδιωτικά συμφέροντα και την τεχνητή διόγκωση των ελλειμμάτων, που οδηγούν σε επικίνδυνους δρόμους τον Όμιλο ΕΛΤΑ. Η διοίκηση των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ δεν ασκεί τα καθήκοντά της, δεν ανταποκρίνεται στις θεσμικές της υποχρεώσεις.

Με την απόφασή της για μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής της μισθοδοσίας προσπαθεί να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα για να δικαιολογήσει τις αποφάσεις που στρέφονται ευθέως απέναντι στην εταιρία και τους εργαζόμενους.

Πλανάται πλάνην οικτρά.

Παράλληλα η Κυβέρνηση επιμένει στην επανάληψη του ίδιου σκηνικού και για την θυγατρική του ΚΕΚ ΕΛΤΑ. Επιμένει να ορίσει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και με υψηλές αμοιβές, όταν μέχρι σήμερα το ΚΕΚ ΕΛΤΑ λειτουργεί με μηδενικό σχεδόν κόστος και βέβαια δεν έχει προβλεφθεί ούτε στον προϋπολογισμό αμοιβή Διοίκησης εφόσον μέχρι σήμερα καθήκοντα ασκούσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΤΑ και μάλιστα αμισθί.

Το ερώτημα είναι αμείλικτο: Με αυτές τις πρακτικές θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών και θα ξεπεράσουμε την κρίση;

Εμείς απαντάμε αγωνιστικά ΟΧΙ.

Οι ευθύνες όσων αποφάσισαν και εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές είναι τεράστιες.

Ο ΕΛΤΑ δεν αντέχει και οι εργαζόμενοι δεν ανέχονται επανάληψη αυτών των επικίνδυνων πολιτικών.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν,

να σταματήσουν άμεσα την προσπάθεια όσων ίσως με εντολή τους αλλά σίγουρα με την ανοχή τους

παραβιάζουν κάθε δημοκρατική δεοντολογία, διαμορφώνουν παραδιοικητικό κομματικό μηχανισμό, παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο και προχωρούν σε πολιτικές διώξεις εργαζομένων που δεν υποκύπτουν σε πιέσεις και εκβιασμούς, υπονομεύουν την προοπτική του Δημόσιου Ταχυδρομείου και χειρίζονται με αδιαφανείς  και παράτυπες διαδικασίες τα ζητήματα του ΕΛΤΑ.

Υπενθυμίζουμε προς κάθε αρμόδιο, ότι ο ΕΛΤΑ παραμένει στην ιδιοκτησία του κράτους και οι διοικούντες χειρίζονται και διαχειρίζονται Δημόσια Περιουσία.

Δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής.

Δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής.

Οι κρίσιμες συνθήκες της χώρας και του ταχυδρομικού περιβάλλοντος επιβάλλουν μέσα σε πλαίσια αξιοκρατίας, διαφάνειας, δημοκρατίας και συστράτευσης να σχεδιαστεί και να συμφωνηθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί ώστε να διασφαλιστεί η παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, η βιωσιμότητα και η προοπτική του Ταχυδρομείου.

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ και τις θυγατρικές τους, δεν υποκύπτουν σε κομματικές, πολιτικές και συνδικαλιστικές πιέσεις και εκβιασμούς και υπερασπίζονται τα δημοκρατικά τους δικαιώματα.

Καλούμε τους εργαζόμενους σε όλο τον Όμιλο ΕΛΤΑ να μην αποπροσανατολιστούν, να συνεχίσουν να στηρίζουν το Ταχυδρομείο με όλες τους τις δυνάμεις, να σηματοδοτούνται από το όραμα και το στόχο της κοινωνικής προσφοράς του ΕΛΤΑ και να στρατευτούν στον κοινό αγώνα για την διάσωση και την προοπτική του Δημόσιου Ταχυδρομείου.

Η ΠΟΣΤ με αγωνιστικές δράσεις θα βάλει φρένο στον κατήφορο, θα υπερασπιστεί τις κατακτήσεις και τα συμφέροντα των εργαζόμενων και θα προασπίσει την προοπτική του Δημόσιου Ταχυδρομείου.