ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΣΣΕ - ΜΙΣΘΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΕΛ-ΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΣΤ

                                                ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                        ΑΠΟ 1/1/ 2011 ΚΑΙ ΑΠΟ 1/1/2012 - (2ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ)

                  (Εισαγωγικό σχόλιο και για τις τελευταίες εξελίξεις, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ- ΣΣΕ- ΕΛ-ΤΑ)

Ένα νέο τσουνάμι περικοπών σε μισθούς, συντάξεις, κύριες και επικουρικές, αποζημιώσεις και εφάπαξ, κατάργησης ΣΣΕ και κάθε δικαιώματος βρίσκεται σε εξέλιξη που έχει παρασύρει ότι είχε μείνει από τις προηγούμενες επιθέσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

Μετά το πολυνομοσχέδιο 3996/5-8-2011 ήρθε και ο ν.4024/27-1-2011 για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, το ενιαίο μισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία κ.λ.π., και τώρα έχουμε το ν.4046/2012 για να ολοκληρώσει προς το παρόν τουλάχιστον, το τοπίο των εργασιακών σχέσεων, συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, μισθολογίων, επιδομάτων, κατώτατων μισθών, της Κοινωνικής ασφάλισης και του Συνταξιοδοτικού.

Σε συνέχεια αυτών των συνταγών που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και την χρεοκοπία, ο Αρμαγεδών της κοινωνικής και εθνικής κατεδάφισης, το νέο μνημόνιο, διαλύει ότι έχει απομείνει για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και κυρίως τους μελλοντικούς νέους εργαζόμενους.

Επειδή πολλά γράφτηκαν και λέγονται  στο χώρο μας κυρίως  για το μισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία και την αποζημίωση, σας ενημερώνουμε τι ισχύει μέχρι σήμερα, κάνοντας πλήρη καταγραφή.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το ν.4024/11 που αφορά αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 31 παρ.1 υποπαράγραφος β).Το ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβής προσωπικού εφαρμόζεται και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β του ν.3429/2005 καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις. αα) το δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του ν.3429/2005 διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, ββ) το δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της μειοψηφίας.

Στο ίδιο άρθρο παρ.5 αναφέρεται:

Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1 β), το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31/12/2009.

Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, μικρότερο των (1900) ευρώ κατά μήνα, ισχύει ως όριο, το όριο των ( 1900 ) ευρώ κατά μήνα.

Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου αυτού είναι αυτή που εφαρμόζεται ήδη στα ΕΛ-ΤΑ αναδρομικά από 1/11/2011 και με τη ρύθμιση που συμφωνήθηκε με την Ομοσπονδία σε δόσεις για το 2012.

Είναι μια εξέλιξη << ευνοϊκότερη >> σε σχέση με την μείωση μέχρι 35% από το 2009 που έγινε σε άλλους χώρους και δεν έγινε από μόνο του γιατί η Ομοσπονδία αθόρυβα και αποτελεσματικά κάνει τα πάντα και το χρέος της για να περισώσει ότι μπορεί  στις δύσκολες αυτές εποχές των μνημονίων και της ύφεσης, της απελευθέρωσης της Ταχυδρομικής αγοράς και του νέου νόμου για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη βουλή.

Όλα αυτά αποτελούν ένα εύφλεκτο εκρηκτικό κοινωνικό μίγμα με αφορμή τις δυσβάστακτες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που σε συνδυασμό με τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος , ενός άρρωστου κρατικού μηχανισμού και μιας συνταγής λιτότητας χωρίς ανάπτυξη και μας οδηγούν στην κατάρρευση.

Η ημιτελής και άτολμη αναδιοργάνωση και το τέλμα στα ΕΛ-ΤΑ είναι βέβαιο ότι απαιτούν νέες δράσεις και όχι μόνο περικοπές που εξαιτίας του μνημονίου και της ύφεσης είναι πάντα η εύκολη λύση.

 Αυτό σημαίνει για μας αυξημένη ευθύνη και περισσότερη δουλειά και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συναδέλφων με συνέπεια και ωριμότητα όπως πάντα.

 Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και να αποφασίζουμε για την τύχη πολλών οικογενειών και αυτό θέλει ωριμότητα και ευθύνη τόσο για το παρόν όσο και την επόμενη μέρα.

Δεν αποτελεί άλλοθι για τίποτα αλλά αυτή είναι η αλήθεια για ότι βιώνουμε σαν εργαζόμενοι όπως και ολόκληρη η κοινωνία σήμερα στη χώρα μας.

Στους νόμους αυτούς υπάρχουν και άλλες σοβαρές ανατροπές και αλλαγές που αφορούν κυρίως το δημόσιο και ΔΕΚΟ.

Η εργασιακή εφεδρεία πάντως δεν αφορούσε τα ΕΛ-ΤΑ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Η σοβαρή μείωση του εφάπαξ στο δημόσιο και τη ΔΕΗ που περιγράφεται στο νόμο, δεν συνδέονταν με την αποζημίωση λόγο απόλυσης που παίρνουν όσοι συνάδελφοι απολύονται από τα ΕΛ-ΤΑ.

Αυτό σαν θέμα προέκυψε το τελευταίο διάστημα και μάλιστα με επικίνδυνους χειρισμούς στα ΕΛ-ΤΑ και το αντιμετωπίσαμε σε αυτή τη φάση αλλά πρέπει να το παρακολουθούμε γιατί δεν μπορεί να τους έχεις εμπιστοσύνη.

Επειδή όμως όλα βρίσκονται στο τραπέζι σαν σχέδια ή σαν απειλές, είτε για τι καλοκαίρι είτε για το 2013, είμαστε σε συναγερμό.

Άλλωστε η πρόσφατη κοινή συμφωνία της ΠΟΣΤ με τον ΕΛ-ΤΑ για το θέμα αυτό, είχε την έννοια της μεγαλύτερης διασφάλισης και σε βάθος χρόνου εκτός και αν αλλάξει στο μεταξύ το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων και το νομικό καθεστώς των αποζημιώσεων  το οποίο ισχύει μέχρι τώρα. Τίποτα γιαυτούς δεν θεωρείται δεδομένο.

Η έως σήμερα πάντως πολιτική δείχνει ότι κανείς δεν εγγυάται τα πάντα για πάντα και οι τελευταίες εξελίξεις με την πρόσφατη υπουργική απόφαση και τους εφαρμοστικούς νόμους, έχουν επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση σε όλους μας.    

Άρα να μη ενεργούν μόνο με βάση φήμες και φόβο οι συνάδελφοι παρά μετά από υπεύθυνη ενημέρωση και φυσικά όλοι επαγρυπνούμε χωρίς ίχνος εφησυχασμού για το μέλλον καθότι το τοπίο είναι ρευστό και απρόβλεπτο και δεν εγγυόμαστε για κανέναν και τίποτα πλέον.

Ήδη η ΠΟΣΤ για τα θέματα αυτά, (ΣΣΕ κ.λ.π.) μετά από συζητήσεις στα αρμόδια όργανά της, βρίσκεται σε επαφές σε όλα τα επίπεδα και έγκαιρα θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα προασπίζοντας τα συμφέροντα των εργαζόμενων στα ΕΛ-ΤΑ.

Παρά το ότι η ΕΣΣΕ ( ΠΟΣΤ-ΕΛ-ΤΑ) έχει ισχύ μέχρι και το 2013, πρέπει να σταθμίσουμε πολλούς παράγοντες για να καταλήξουμε στην πιό σωστή απόφαση. Το δίλλημα για άμεση διαπραγμάτευση και υπογραφή για την διασφάλιση των σημερινών κεκτημένων ή παραμένουμε στο ίδιο καθεστώς με τον κίνδυνο να χαθούν  κάποια αργότερα λόγω δυσμενέστερων εξελίξεων, είναι υπαρκτό.

Η απόφαση του ΔΣ.της ΠΟΣΤ, η βούληση και η κατεύθυνση είναι να υπογράψουμε τώρα νέα ΣΣΕ με τις λιγότερες δυνατές ή με καμμία απώλεια γιατί ο εργοδότης όλα θα τα βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Όλα πρέπει να προσμετρηθούν όταν είσαι μεταξύ σκύλλας και Χάρυβδης και πρέπει να περάσεις απέναντι αρτιμελής. 

Θα κάνουμε το καλλίτερο δυνατόν και με συλλογικές αποφάσεις θα καταλήξουμε με γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζόμενων και του ΕΛ-ΤΑ.

 Η Ομοσπονδία δεν είναι συνδικαλιστική παράταξη για να καταγγέλλει και να αφορίζει τους πάντες και τα πάντα μέσω του διαδικτύου όπως κάνουν διάφοροι αλλά φορέας διεκδίκησης και προστασίας των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των εργαζόμενων από την πρωτόγνωρη επίθεση που δεχόμαστε.

Συνεχίζουμε το δρόμο της ενεργούς παρέμβασης και όχι του θεατή.

Προσπαθούμε καθημερινά να επιλύσουμε και να χειριστούμε τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα με τρόπο υπεύθυνο και σοβαρό και υπάρχουν άλλες διαδικασίες για την αντιπαράθεση με τους λαϊκιστές και τους ανεύθυνους παρατηρητές στο χώρο μας.

Είναι άλλες οι προτεραιότητες και το χρέος μας τώρα, οι απαντήσεις και τα υπόλοιπα στην ώρα τους για τον κάθε < καιροσκόπο> και σχολιαστή των γεγονότων που επενδύει μικροπαραταξιακά στην ανασφάλεια των εργαζόμενων χωρίς ανάλυση των αιτιών της κρίσης και άνευ προτάσεων.

Επειδή ο σημερινός εργαζόμενος είναι εν δυνάμει ο αυριανός συνταξιούχος, πρέπει να ξέρει τι θα γίνει με τους κόπους του, τις εισφορές του και τι τον περιμένει όταν φύγει από την υπηρεσία, η  Π.Ο.Σ.Τ. θα συνεχίσει την προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων για τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα και πιστεύουμε είναι χρήσιμο να σας παρουσιάσουμε τις αλλαγές και τις ανατροπές μετά τα τελευταία μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση και με τις εντολές της ΤΡΟΊΚΑ.

 

                                                ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ                  

                                                 ΑΠΟ 1/1/2011 ΚΑΙ ΑΠΟ 1/1/2012

 Ψυχρολουσία συνεχόμενη και για τους συνταξιούχους μετά τις μεγαλύτερες μειώσεις  με βάση τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν  πρόσφατα στη βουλή.

Αφού μέχρι πρότινος έδιναν κίνητρα αποχώρησης από την εργασία, τώρα πετσοκόβουν τις συντάξεις και τις κάνουν βοηθήματα με μορφή τιμωρίας  στους μισθωτούς που ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και πλήρωναν τις αυξημένες  ασφαλιστικές τους εισφορές για 35 χρόνια.

Δεν καταλαβαίνουν τίποτα και συνεχίζουν την άδικη και αναποτελεσματική πολιτική τους σε βάρος των αδύναμων μονόπλευρα, οδηγώντας την κοινωνία στη φτώχεια, την οικονομία στην ύφεση και τη χώρα σε αδιέξοδο έρμαιο των κερδοσκόπων και των τραπεζιτών.

Δυστυχώς τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, όπου είχε γίνει στις 25 Νοέμβρη 2011 η παρουσίαση του Ασφαλιστικού από τις Εθνικές αναλογιστικές αρχές και τα αρμόδια Υπουργεία στο Eurogroup, ήταν μόνο η αρχή.

Η μείωση μέχρι 40% που έγινε στις κύριες συντάξεις και περίπου 35% στις επικουρικές, δεν έφτασε και λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης, της εισφοροδιαφυγής, της ανεργίας ρεκόρ, της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων και γενικά μιας λάθος πολιτικής, ήρθε για όλους και σε όλα, νέο ψαλίδι και για να βγεί ο λογαριασμός  κατά την Τρόϊκα και την κυβέρνηση (που δεν βγαίνει) και πρέπει να πετσοκοφτούν ακόμα περισσότερο  οι συντάξεις σε μία χώρα που το 70% των συντάξεων είναι κάτω από 750 ευρώ.

Αν δεν πάμε σε τροχιά ανάπτυξης, μιας νέας Ευρωπαϊκής και Εθνικής στρατηγικής, αύξησης της απασχόλησης, νέους πόρους για τα ταμεία που λόγω και του κουρέματος- (ΟΜΟΛΟΓΑ) – αδυνατούν σχεδόν να καταβάλλουν τις συντάξεις, τα περιθώρια εξοικονόμησης μέσω νέων περικοπών δεν επαρκούν και ο κατήφορος δεν θα έχει τέλος.                          

 Οι μειώσεις μετά τις αναπροσαρμογές από 1/1/2011 έχουν ως ακολούθως: ν.3863 άρθρο 38 παρ. 2.

1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης από 1/8/2011 για όλους τους συνταξιούχους και στο συνολικό ποσό.

     Μέχρι 1400€             (δεν υπάρχει η μείωση αυτή)

        α)  Για συντάξεις από     1.400,01 ευρώ μέχρι    1.700,01     3%  =   51€

        β)         >>                    1.700,01        >>          2.000,00     6%  =  120€

        γ)         >>                    2.000,01         >>         2.300,00     7%  =  161€

        δ)         >>                    2.300,01         >>         2.600,00     9%  =  234€

        ε)         >>                    2.600,01         >>         2.900,00     10% = 290€

        στ)       >>                    2.900,01         >>         3.200,00     12% = 384€

        ζ)         >>                    3.200,01         >>         3.500,00     13% = 455€ 

        η)         >>                    3.500,01                     και άνω         14% =  

     Μετά την παρακράτηση, το ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400€.                          

  

2.Επί πλέον ειδική μηνιαία εισφορά για τους κάτω των 60 από 1/8/2011. ν.3986 άρθρο 44 παρ.11.

 Επιβάλλεται από 1/8/2011, εκτός της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχωνεπί πλέον μηνιαία εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1700 ευρώ.

Η επί πλέον για τους ανωτέρω συνταξιούχους επιβληθείσα εισφορά, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.

 

 Τα ποσοστά της επί πλέον παρακράτησης που γίνονται στό συνολικό ποσό, έχουν ως ακολούθως:

 Α) Για συντάξεις από 1700,01 ευρώ, (συνολικό ποσό όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 1η παρακράτηση ) μέχρι 2300,00 ευρώ  6%.

 Β) Για συντάξεις από 2.300,01 μέχρι 2.900,00  8% στό συνολικό ποσό.

 Γ) Για συντάξεις από 2.900,01 και άνω 10% στό συνολικό ποσό.

  Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και εξαιρεί κάποιες ειδικές μόνο κατηγορίες ασφαλισμένων, (αναπήρων κ.λ.π.)

 

 3α).Mείωση 40% από 1/11/2011 (ν.4024/11) στο ποσό της κύριας σύνταξης άνω των 1000 ευρώ για όσους είναι κάτω των 55 ετών και μέχρι του ακαθάριστου ποσού που μένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης, α) της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν.3863/2010 όπως ισχύει) και αν το ποσό που απομένει είναι πάνω από 1700 ευρώ, β) της επί πλέον εισφοράς του (παρ.11 άρθρου 44 του ν. 3986/11),  ( και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους) 

 3β). Μείωση 20% στο ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 € από 1/11/2011 για όσους είναι πάνω από 55 και κάτω από 60 ετών. Η μείωση αυτή θα γίνει στο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει  μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης, α) της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, β) της επιπλέον εισφοράς που ισχύουν από 1/8/2011.

 


4). Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1300€ μειώνονται κατά 12% από 1/1/2012.(ν.4051/2012) 

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση των προηγούμενων μειώσεων (1,2,3) και μετά την παραπάνω μείωση το ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1300€.

Οι πίνακες έχουν βγεί μέσω συστήματος και ελπίζουμε τα ποσά να  έχουν μικρές αποκλίσεις σε ατομική βάση για τους ασφαλισμένους.  

 

 

 

 

 

        

                                                   ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

                                                     ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

Κύρια σύνταξη

ΛΑΦΚΑ 1

ΛΑΦ ΚΑ 2

Νέο ποσό

-40% 1/11/11

-12% 1/1/12

Απώλεια

Τελικό ποσό

Μέιωση

1000

0

0

1000

0

0

0

1000

0,0%