ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 13 &14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή με θέματα:
 
-          Ενημέρωση – Πορεία ΕΛΤΑ
-          Σ.Σ.Ε – Γ.Κ.Π
-          Σχέδιο Αναδιοργάνωσης Δικτύου ( Διανομής, Συναλλαγής κ.λ.π.)
-          Απεργιακές κινητοποιήσεις
-          Άλλες δράσεις
-          Αποφάσεις.
 
Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.