ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 

ΑΘΗΝΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Αρ. Πρωτ.    195  
 
ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΛΤΑ
      κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
 
 
ΘΕΜΑ : ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 
Κύριε Σύμβουλε
 
Με δεδομένο ότι στις 4 Ιανουαρίου, η Διοίκηση αλλάζει τον τρόπο διανομής, με εφαρμογή του D+3 και επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ανάλυση του τρόπου εφαρμογής, παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση με την διαπαραταξιακή επιτροπή της ΠΟΣΤ μέχρι την ημερομηνία αυτή, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας.
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΤ
 
 
                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                         ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ                                      ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ