ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΣΤ

 

H Oμοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους στα Ελληνικά Ταχυδρομεία να πάρουν μέρος μαζικά στις διαδικασίες ενημέρωσης και αποφάσεων που αφορούν το μέλλον των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Ακολουθεί το πρόγραμμα των Συνδιασκέψεων για όλη τη χώρα.