ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΤ -ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 / 04 / 2020 και ώρα 12.00 π. μ. , η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα :
 
   Ενημέρωση
   ΤΕΑ – ΕΛΤΑ
   Αποζημίωση απόλυσης
   Ενέργεια – Δίκτυο ΕΛΤΑ
   Παραβίαση όρων Σ. Σ. Ε.
   Αποφάσεις
 
Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.