ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5-6-2007

Πανευρωπαϊκή Στάση Εργασίας ενάντια στην Απελευθέρωση της Ταχυδρομικής αγοράς την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007 από 12.00 μέχρι 13.00 και συγκέντρωση στο ΚΤΑ.

Παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων και των κοινωνικών φορέων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, για την απελευθέρωση της Ταχυδρομικής αγοράς, τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να προωθούν και να αποφασίζουν την πλήρη απελευθέρωση, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της παροχής των Καθολικών Υπηρεσιών. Η πλήρης απελευθέρωση της Ταχυδρομικής αγοράς θα δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης για τον ΕΛΤΑ ενώ θα αποδιοργανώσει την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας στον ευαίσθητο και με τεράστιες ιδιαιτερότητες Ελλαδικό χώρο. Οι συνέπειες για την Περιφερειακή ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για την προοπτική των εργαζομένων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα είναι καταστροφικές.
Αυτή μας η άποψη επιβεβαιώθηκε στο πρόσφατο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο της UNI Postal που έγινε στην Αθήνα τον Απρίλιο, άποψη που συμμερίζονται και υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι σε όλα τα Ταχυδρομεία του κόσμου.
Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων και με ομόφωνη απόφαση το Συνέδριο της UNI Postal αποφάσισε να κηρύξει την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007 Πανευρωπαϊκή Στάση εργασίας στα Ταχυδρομεία όλης της Ευρώπης ενάντια στην επιχειρούμενη απελευθέρωση της Ταχυδρομικής αγοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ στη συνεδρίαση του στις 17-5-2007 αποφάσισε ομόφωνα:
 

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της UNI Postal με
Στάση Εργασίας από 12.00 μέχρι 13.00
σε όλα τα Ταχυδρομεία της χώρας,
την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007
και συγκέντρωση την ώρα της στάσης στο Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών.
 

Απαιτούμε:
1. Διασφάλιση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας και της χρηματοδότησής της.
2. Διατήρηση του προστατευόμενου τομέα γιατί είναι ο μοναδικός μηχανισμός χρηματοδότησης που διασφαλίζει την καθολική υπηρεσία μέσα στην Ε. Ε. και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο το δικαίωμα για τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις υπηρεσίες τους μέσα στα σημερινά όρια.
3. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Όχι στην αποδιοργάνωση της αγοράς εργασίας και την εφαρμογή κοινωνικού αποκλεισμού (dumping). Το στοιχείο ανταγωνισμού για τον ευρωπαϊκό ταχυδρομικό τομέα δεν μπορεί να είναι το χαμηλό εργατικό κόστος και οι συνθήκες εργασίας.
4. Μελέτη προτού καθοριστεί η ημερομηνία για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ή πριν αποφασιστούν άλλα μέτρα, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ικανοποιητική αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς για την ποιότητα και ποσότητα απασχόλησης του τομέα αλλά ούτε και έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις σχετικά με την μελλοντική χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας χωρίς τον προστατευόμενο τομέα.
5. Αναβολή της πιθανής ημερομηνίας λήξης της παρούσας Οδηγίας ώστε να μεταφερθεί τουλάχιστον μέχρι το 2012, και να εξαρτάται από επαρκείς αναλύσεις και διασφαλίσεις σχετικά με το μέλλον της καθολικής υπηρεσίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Εκφράζουμε την αντίθεση μας στην απελευθέρωση της Ταχυδρομικής αγοράς, καλούμε τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της Διοίκησης και των Πολιτικών κομμάτων στα όργανα που συμμετέχουν, στη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο, να εκφράσουν την αντίρρηση τους για την απελευθέρωση και να ασκήσουν όλες τις επιρροές τους για τη διατήρηση του προστατευόμενου τομέα που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας.

Επισημαίνουμε ότι ο ΕΛΤΑ έχει καθυστερήσει υπερβολικά να προετοιμαστεί για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που ήδη αναπτύσσεται και υπονομεύει την καθολικότητα των υπηρεσιών. Απαιτούνται μέτρα και πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι ο πολίτης σε κάθε μέρος της Ελλάδας, σε κάθε μέρος της Ευρώπης, θα μπορεί να κάνει χρήση ποιοτικών και σε προσιτές τιμές ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση έπρεπε ήδη να είχαν καλυφθεί όλες οι κενές θέσεις σε όλη τη χώρα ώστε ήδη να παρέχονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες με καθολικότητα και ποιότητα.

Συντονίζουμε τη δράση μας με όλους τους εργαζόμενους στα Ταχυδρομεία της Ευρώπης,

Ενισχύουμε τον αγώνα μας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΛΤΑ.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ      ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ