ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΡΑ - ΟΧΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 3-10-2007

Με εξώδικο η ΠΟΣΤ απαιτεί από Διοίκηση και Κυβέρνηση να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΕΛΤΑ και τις Ταχυμεταφορές όπως έχει συμφωνηθεί.

Η τεράστια έλλειψη προσωπικού που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, και ξεπερνά τις 1500 κενές οργανικές θέσεις, είναι η βασικότερη αιτία των δυσλειτουργιών του ΕΛΤΑ και της κακής εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ οι εργαζόμενοι δίνοντας το περίσσευμα των δυνάμεων τους έχουν εξαντλήσει κάθε όριο υπομονής και αντοχής.
Αυτή η κατάσταση οδήγησε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων με κορύφωση την μεγάλη Πανελλαδική Απεργία στις 20 Ιουνίου 2007 που έπειτα από τη συμφωνία με την ΠΟΣΤ και τη δέσμευση της Διοίκησης και της Πολιτικής Ηγεσίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την πρόσληψη μονίμων εργαζομένων τόσο στον ΕΛΤΑ όσο και στις
Ταχυμεταφορές, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ και των Ταχυμεταφορών αποφάσισαν την πρόσληψη μονίμων εργαζομένων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΤΑ.
Μέχρι σήμερα υπάρχει απαράδεκτη καθυστέρηση που φτάνει τους τέσσερις μήνες και προβληματίζει για τις σκοπιμότητες που πιθανόν υπηρετούνται.
Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου η Διοίκηση σταμάτησε κάθε διαδικασία προώθησης των αποφάσεων, χωρίς να έχει την νομική ή πολιτική υποχρέωση για «πάγωμα» αυτών των διαδικασιών, διαβεβαιώνοντας μαζί με την Πολιτική Ηγεσία ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα κινηθούν με ταχύτερους ρυθμούς και σύμφωνα με τις μέχρι τότε αποφάσεις, συμφωνίες και δεσμεύσεις.
Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν και μάλιστα είναι σε όλους γνωστό ότι ο όγκος της εκλογικής αλληλογραφίας διακινήθηκε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων, κάτι που όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται χωρίς να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την άμεση ενίσχυση του ΕΛΤΑ με μόνιμο προσωπικό.
Σήμερα, με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι κοινή απαίτηση και άμεση ανάγκη να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις και αποφάσεις της Διοίκησης και της Πολιτικής Ηγεσίας.

Έπειτα από τα παραπάνω και με δεδομένα:
1. Τη συμφωνία Διοίκησης και ΠΟΣΤ μετά την απεργιακή κινητοποίηση για πρόσληψη 850 εργαζομένων στον ΕΛΤΑ και 260 στις Ταχυμεταφορές.
2. Τις απόφασεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ και των Ταχυμεταφορών.
3. Την συμφωνία της Πολιτικής Ηγεσίας για ολοκλήρωση αυτών των προσλήψεων.

Σας καλούμε
Να προωθήσετε άμεσα την υλοποίηση των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΛΤΑ και των Ταχυμεταφορών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί.
Είναι βέβαιο ότι το Ταχυδρομείο δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με τόσες ελλείψεις προσωπικού, δεν μπορεί να εφαρμόζονται εμβαλωματικές και κοστοβόρες προσωρινού χαρακτήρα πολιτικές που υπονομεύουν το παρόν, το μέλλον, την ανάπτυξη, την καθολικότητα των υπηρεσιών και τη βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ.
Σε περίπτωση που μέσα από διαδικαστικές παλινδρομήσεις συνεχιστεί η απαράδεκτη καθυστέρηση στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ή διαφανεί υπαναχώρηση στις συμφωνίες και δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει, τα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος θα συνεδριάσουν και θα αποφασίσουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την προστασία του ΕΛΤΑ και της θέσης των εργαζομένων, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο ομόφωνο απεργιακό μας ψήφισμα και στις Εξώδικες δηλώσεις που ήδη σας έχουμε κοινοποιήσει.
Βεβαιώνουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα και αντιδρούν στην ανατροπή της αναπτυξιακής πορείας του ΕΛΤΑ και των Ταχυμεταφορών.

Είμαστε αποφασισμένοι μέσα από δυναμικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις να επιβάλλουμε λύσεις και πολιτικές που θα υπηρετούν τα συμφέροντα του Ταχυδρομείου και των εργαζομένων.
Η προοπτική, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ, η νομιμότητα, το Θεσμικό Πλαίσιο, οι Συλλογικές Συμβάσεις, οι κατακτήσεις και το μέλλον των εργαζομένων είναι δική μας υπόθεση.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΤΑ Α.Ε. , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού  αρ. 1, και σε όσους κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ             ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ