ΤΟ 34ο ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

Το 34ο Εκλογο-Απολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών διεξάγεται στις 9 – 10 – 11 Νοεμβρίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης, με την συμμετοχή των εκλεγμένων αντιπροσώπων συνέδρων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων - μελών από όλη την χώρα και την πολυμελή παρουσία ξένων αντιπροσωπειών της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ταχυδρομικής Οργάνωσης.

Στο Συνέδριο θα γίνει ο απολογισμός δράσης των χρόνων 2014-2017, ο προγραμματισμός δράσης και θα εκλεγούν τα νέα όργανα της Ομοσπονδίας.

Το κεντρικό σύνθημα του Συνεδρίου μας είναι:

 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Οι δύσκολες συνθήκες της παρατεταμένης ύφεσης και οι ανάγκες των καιρών, επιβάλουν ενότητα, συσπείρωση, υπευθυνότητα και αποφάσεις που θα δίνουν απαντήσεις στο σήμερα και το αύριο των εργαζομένων και του Ταχυδρομείου. 

Στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από το προηγούμενο Συνέδριο τα προβλήματα για το Ταχυδρομείο περίσσεψα,ν όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά και εξαιτίας των πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων, παραλείψεων, λαθών και σκοπιμοτήτων. 

Καταφέραμε με τη μαζική συσπείρωση όλων των εργαζομένων, με διάλογο, αγωνιστικές δράσεις και παρεμβάσεις, να αποτρέψουμε επικίνδυνες πολιτικές και να υπερασπιστούμε το θεσμό και το ρόλο του Ταχυδρομείου μέσα στην κοινωνία. 

Αυτήν τη διαδρομή θα συνεχίσουμε, όλοι μαζί. 

Το Ταχυδρομείο έχει παρελθόν, έχει παρόν και θα έχει μέλλον.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Παράλληλα με το Συνέδριο μας, οργανώνουμε, από 8 έως 11 Νοεμβρίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης, στην αίθουσα Βασιλική Αγίου Μάρκου, Έκθεση Φιλοτελικών, Ιστορικών και Συλλεκτικών Τεκμηρίων με θέμα την Ταχυδρομική ιστορία της Κρήτης, προβάλλοντας και τιμώντας, με αυτόν τον τρόπο, τη μακρόχρονη ιστορική διαδρομή των Ταχυδρομείων στην Κρήτη.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                         ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ