Ανακοίνωση για την υπογραφή της νέας Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο 2017-2020

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 
Την Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017,  με την υπογραφή της Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ Π.Ο.Σ.Τ. και Διοίκησης ΕΛΤΑ, ολοκληρώθηκε το πρώτο και βασικό βήμα προς τη διάσωση του Οργανισμού και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για σταθερότητα και ανάπτυξη.
 
Η Συμφωνία αυτή, που έχει διάρκεια τριών ετών και πραγματοποιήθηκε εν μέσω της δυσκολότερης συγκυρίας στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων, απέδειξε περίτρανα τη δυναμική του Συνδικάτου μας και την ικανότητα των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν οργανωμένα και αποτελεσματικά κάθε δυσκολία.
 
Στην τόσο κρίσιμη αυτή στιγμή ήμασταν υποχρεωμένοι να ανταπεξέλθουμε στην ασφυκτική πίεση πολλών αρνητικών παραγόντων. Στο ταμειακό έλλειμμα της Επιχείρησης που φθάνει τα 5 εκατομμύρια Ευρώ μηνιαίως, στη συνεχόμενη δραματική συρρίκνωση των ταχυδρομικών εργασιών και την επακόλουθη πτώση των εσόδων, στις οφειλές του Δημοσίου, στον κίνδυνο να μην αποζημιωθεί η Καθολική Υπηρεσία, στην έλλειψη προσωπικού και τέλος, στην απειλή ένταξης των ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Α’ του νόμου 3429/2005, με ότι συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη. Παράλληλα, έπρεπε επειγόντως να κατοχυρώσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, προτού η τύχη των Ελληνικών Ταχυδρομείων περάσει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών (Ε.ΔΗ.Σ.), δηλαδή στο Υπερταμείο, αλλά και να προωθήσουμε την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου, δεδομένου ότι αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση η ύπαρξη σχεδίου αναδιοργάνωσης για τα ΕΛΤΑ κατά την είσοδό τους στην Ε.ΔΗ.Σ.. Σε διαφορετική περίπτωση, όλα όσα έχουμε πετύχει και υπερασπιστεί μέχρι σήμερα θα βρισκόταν μετέωρα.
 
Κόντρα σε θεούς και δαίμονες και παρά τους «ευσεβείς πόθους» πολλών… με τη Συμφωνία επετεύχθη η δέσμευση όχι μόνο της Διοίκησης αλλά και της Πολιτείας, η οποία έχει πια αναλάβει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την άμεση και οριστική λύση των κρίσιμων και χρονιζόντων προβλημάτων. Αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται ένα νέο αισιόδοξο μέλλον τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το Ταχυδρομείο.
 
Με τη μεγάλη πλειοψηφία που διαμορφώθηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Τ. από την υπεύθυνη στάση των παρατάξεων της Π.Α.Σ.Κ.Ε. και του Π.Α.Κ. υπερψηφίστηκε το κείμενο της Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο.
 
Σε αυτήν καταγράφεται με σαφήνεια το αρνητικό περιβάλλον, οι δεσμεύσεις και οι άμεσες ενέργειες Διοίκησης και Πολιτείας και τέλος, η σημαντική συνδρομή, για μια ακόμη φορά, των εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την οργανωμένη και οριστική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων.
 
Υπογραμμίζουμε πως βασική προϋπόθεση για την ισχύ της Συμφωνίας είναι η ανταπόκριση της Πολιτείας σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου.
 
Ειδικότερα:
1.      Στην οριστικοποίηση της παραμονής των ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Β’ του Ν.3429/2005 με νομοθετικές και άλλες παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή, εάν η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποφασίσει την ένταξη μας στο Κεφάλαιο Α΄ του νόμου και το αποδεχτεί η Κυβέρνηση, θα σημάνει το τέλος για τον Όμιλο των ΕΛΤΑ και την ενίσχυση βέβαια των ανταγωνιστών. Νομοτελειακή εξέλιξη, αφού, η αλλαγή αυτή θα μετατρέψει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία από μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μια πλήρως απελευθερωμένη και έντονα ανταγωνιστική αγορά σε μια γραφειοκρατική δημόσια υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμούς για ταχυδρομικές υπηρεσίες και άσκησης ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής και την υπαγωγή των προμηθειών, των προσλήψεων και άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων στο χρονοβόρο και περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας του γραφειοκρατικού Ελληνικού Δημοσίου. Αυτόματα θα συμπαρασυρθούν οι μισθοί και οι θέσεις εργασίας με ξεκάθαρη την Κυβερνητική ευθύνη.
2.      Στην πλήρη καταβολή του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και των λοιπών οφειλών του Δημοσίου. Ειδικά η περίπτωση της Καθολικής Υπηρεσίας χρήζει άμεσης διευθέτησης. Το πλαφόν των 15 εκατομμυρίων Ευρώ, ως ανώτατο ποσό αποζημίωσης που καθορίστηκε από την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε, απαιτείται να αλλάξει, αφού, αν παραμείνει στο ύψος αυτό όχι μόνο θα εμποδίσει την ομαλή παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, αλλά θα απειλήσει και τη στοιχειώδη ύπαρξη της. Επιπλέον, επιβάλλεται το συντομότερο, α) ο ακριβής προσδιορισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του κόστους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας για τα χρόνια 2013, 2014, 2015 και 2016, β) η δημιουργία του μηχανισμού για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζει ο νόμος 4053 για την ταχυδρομική αγορά και γ) ο καθορισμός του κόστους των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και η πλήρης και έγκαιρη καταβολή αυτού.
 
Με βάση σχετικές ρήτρες που περιλαμβάνεται στο κείμενο της Συμφωνίας οποιαδήποτε αντίθετη εξέλιξη στα ανωτέρω ακυρώνει τα συμφωνηθέντα.
 
Επίσης, συμφωνήθηκε να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί άμεσα η απεμπλοκή των προσλήψεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πρέπει να εγκριθούν άμεσα οι 510 θέσεις που έχουν δρομολογηθεί και επίσης να καθοριστεί διαδικαστικά η άμεση αναπλήρωση όσων μονίμων υπαλλήλων αποχωρούν από εδώ και στο εξής. Μέχρι την ολοκλήρωση της χρονοβόρου διαδικασίας της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού πρέπει να εγκριθεί η άμεση κάλυψη των αναγκών με έκτακτο προσωπικό. Σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση ειδικής διαδικασίας, με τροποποίηση της διάταξης της παραγράφου 20α του άρθρου 9, του Ν.4057/2012, ώστε, για την έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου προσωπικού των ΕΛΤΑ για την κάλυψη έκτακτων και εποχικών αναγκών να απαιτείται μόνον απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στον οικείο προϋπολογισμό και μέσω ΑΣΕΠ, διαδικασία η οποία ακολουθείτο μέχρι το έτος 2010.
 
Σε ότι αφορά τη μείωση του συνολικού μικτού μισθολογικού κόστους κατά 13,8% (ποσοστό που ξεκίνησε από 27% όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις), αυτή θα περιγραφεί αναλυτικά ανά περίπτωση, σε Παράρτημα που θα αποτελέσει και αναπόσπαστο τμήμα της Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο και θα συμφωνηθεί και θα υπογραφεί μέχρι 31-07-2017.
 
Διευκρινίζουμε ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε στη Συμφωνία διότι η μείωση του συνολικού μηνιαίου μισθολογικού κόστους από την 01/09/2017 περιλαμβάνει την αύξηση του ωραρίου εργασίας κατά είκοσι λεπτά, τον επανακαθορισμό της χιλιομετρικής αποζημίωσης, το πτυχιακό επίδομα νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, τον επαναπροσδιορισμό πρόσθετων αμοιβών και επιδομάτων και μεταξύ άλλων την παράμετρο των αποχωρήσεων εργαζομένων από την Υπηρεσία. Πρόκειται για το πλέον κρίσιμο μέγεθος μιας και η τελική προσαρμογή του μισθολογικού κόστους θα είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των αποχωρήσεων. Για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί εξαρχής.
 
Η Συμφωνία ορίζει ρητά ότι δε θα πραγματοποιηθούν άλλες μειώσεις μισθών και ότι με τη λήξη της οι μισθοί θα επανέλθουν τουλάχιστον στο ύψος του Αυγούστου του 2017. Τέλος, με τη ρήτρα ανάπτυξης που περιλαμβάνεται, θα πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας αποκατάσταση της απώλειας των εισοδημάτων.
 
Επιπλέον, η Διοίκηση, δεσμεύεται να παρουσιάσει άμεσα προς διαβούλευση με τους εργαζομένους το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛΤΑ 2017-2021, βάσει του οποίου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές του Οργανισμού, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα του και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται.
 
Με αυτό το βήμα επιτυγχάνεται η συγκρότηση ενός προγράμματος άμεσων και μεσοπρόθεσμων δράσεων, με στόχους τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας του Ταχυδρομείου και την προστασία των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος των εργαζόμενων.
 
 
Συναδέλφισσες και Συνδελφοι,
 
Η Π.Ο.Σ.Τ., από τον προηγούμενο χρόνο, σταθερά και απαρέγκλιτα, διαμήνυε προς κάθε κατεύθυνση την αναγκαιότητα κατάρτισης ενός επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο ήταν και είναι εξαιρετικής σημασίας, όχι μόνο για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ένταξή τους στο Υπερταμείο.
 
Εν συντομία,  με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛΤΑ 2017-2021 θα πρέπει να περιγραφεί και να υλοποιηθεί μια φιλόδοξη και καλά σχεδιασμένη στρατηγική με βασικά στοιχεία, πρώτον, την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ραγδαία αναπτυσσόμενων αγορών των ταχυμεταφορών, της διακίνησης δεμάτων - μικροδεμάτων, των μεταφορών, των τραπεζικών προϊόντων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των logistics και, δεύτερον, την είσοδο σε νέες δυναμικές αγορές όπως η ενέργεια, ο εκτελωνισμός δεμάτων και άλλα, με ανάπτυξη ανάλογων προϊόντων, υπηρεσιών και συνεργασιών.
 
Ειδική αναφορά γίνεται τόσο στη Συμφωνία όσο και στο νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το ζήτημα της Ενέργειας που αποτελεί το κρισιμότερο στοίχημα που μπαίνει και στα δύο. Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, η είσοδος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή, που αποσκοπεί, αφενός, στην αξιοποίηση της ευκαιρίας της απελευθέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς και αφετέρου, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας φθάνει σήμερα τα 6 δισ. €, τη στιγμή που το σύνολο της ταχυδρομικής αγοράς είναι στα 600 εκατομμύρια € (από τα οποία ο Όμιλος των ΕΛΤΑ κερδίζει πάνω κάτω τα μισά) και ότι τα επόμενα δυόμιση χρόνια οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά (πάνω από 20 σήμερα), εξαιρουμένης της Δ.Ε.Η., θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κομμάτι από την πίτα του 50%, δηλαδή των 3 δισεκατομμυρίων, γίνεται εύκολα αντιληπτό το μέγεθος του εγχειρήματος, οι προοπτικές, αλλά και ο σκληρός ανταγωνισμός που υφίσταται.
 
Η πλήρης στήριξη της προσπάθειας αυτής από το σύνολο της Ταχυδρομικής οικογένειας, εργαζόμενους και συνταξιούχους, θα ανταποδώσει πολλαπλώς σε όλους. Θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της Επιχείρησης και θα αναπληρώσει τις όποιες μισθολογικές απώλειες έχουμε, τόσο μέσω της έκπτωσης που μας προσφέρεται στους λογαριασμούς, όσο και μέσω των κινήτρων που θα δοθούν στους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ για την προσέλκυση νέων πελατών.
 
Το τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ για την προσέλκυση νέων πελατών είναι το πλέον ανταγωνιστικό και αποτελεί πολύ ισχυρό «όπλο» στα χέρια όλων των εργαζόμενων στον Οργανισμό προκειμένου να επιτελέσουν το καθήκον τους, που δεν είναι άλλο από το να προωθήσουν τη σύγχρονη υπηρεσία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση.
Αποτελεί ιερή υποχρέωση για όλα τα μέλη της ταχυδρομικής οικογένειας, εργαζόμενους και συνταξιούχους, να στηρίξουν εμπράκτως και με όλες τους τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια.
 
Τέλος, με την υπογραφή της παρούσας Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο εκφράζεται επίσης η βούληση Διοίκησης και Εργαζομένων να προχωρήσουν με σεβασμό στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και να εργαστούν από κοινού και απρόσκοπτα για ένα σύγχρονο και βιώσιμο Ταχυδρομείο, το οποίο θα προσφέρει στο διηνεκές, σε όλους τους κατοίκους της χώρας μας, υψηλού επιπέδου προϊόντα και ποιοτικές υπηρεσίες.
 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Η Συμφωνία είναι αποτέλεσμα της αγωνιστικής, διεκδικητικής και σταθερά προσανατολισμένης δράσης της Π.Ο.Σ.Τ. στην υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων και την επίλυση των προβλημάτων των ΕΛΤΑ.
 
Με αυτήν τελειώνουν ταυτόχρονα  και η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που κατάτρεχαν τους εργαζόμενους από τις φήμες, τις δημοσιεύσεις και τις «πληροφορίες» για την κατάσταση και την τύχη των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
 
Επιτέλους, έγινε κατανοητό απ' όλους τους εμπλεκόμενους ότι έπρεπε να μπει τέλος στη στασιμότητα και με την απόκτηση κοινού βηματισμού να ξεκινήσει η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλλίτερου και ελπιδοφόρου «αύριο» για το Ταχυδρομείο.
 
Με κεντρικό στόχο και των δύο Μερών την εξυγίανση και τη διαμόρφωση αναπτυξιακής πορείας για τον Οργανισμό, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, όλες οι δυνάμεις των ΕΛΤΑ ενεργοποιούνται εφεξής σε κοινή δράση με κεντρικούς άξονες την  οικονομική  βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την αύξηση των εσόδων και τη δραστική  περιστολή  δαπανών όπου απαιτείται. Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος των εργαζόμενων αναβαθμίζεται, αφού, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, τη βελτίωση της εργασίας και την εξέλιξή τους.
 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Η πορεία μέχρι την Συμφωνία δεν ήταν μια απλή και τυπική διαδικασία. Γνωρίζετε μέσα από την επίσημη και συνεχή ενημέρωση που γίνεται από την Ομοσπονδία όσα διαδραματίστηκαν τα τελευταία χρόνια.
 
Είναι γεγονός ότι η συσπείρωση και η κοινή δράση όλο αυτό το διάστημα συνεισέφεραν καθοριστικά για τη θετική αυτή κατάληξη. Ωστόσο, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι για πολλούς μήνες όλες οι ενέργειες από πλευράς Ομοσπονδίας γινόταν με διαπαραταξιακή εκπροσώπηση και μέχρι την τελευταία στιγμή η κατάρτιση της Συμφωνίας γινόταν με τη συμμετοχή όλων των Παρατάξεων που συμμετέχουν στο ΔΣ της Π.Ο.Σ.Τ., την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή  κάποιοι αποδείχθηκαν ριψάσπιδες και κατώτεροι των περιστάσεων.
 
.
Οι Παρατάξεις της Δ.Α.Κ.Ε. και της Δ.Α.Κ. βρήκαν την ευκαιρία… να κάνουν αντιπολίτευση με λαϊκισμό και παραλογισμό κατά των εργαζόμενων και του ίδιου τους του εαυτού! Κουτοπόνηρα σκεπτόμενοι θέλησαν να αφήσουν τους «άλλους» να βγάλουν το φίδι από την τρύπα (πάγια τακτική τους) παίζοντας τον Πόντιο Πιλάτο και τώρα προσπαθούν με αστεία επιχειρήματα να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
 
Ωστόσο, η διαχρονική έλλειψη πολιτικής θέσης και στρατηγικής εκ μέρους τους που δεν κρύβεται με τίποτα, τους οδήγησε να κάνουν το ακατόρθωτο. Να υπερψηφίσουν από τη μια την εξουσιοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Σ.Τ., που θα διαπραγματευτεί και θα συμφωνήσει για το μισθολογικό κόστος (συνεπώς και τις μισθολογικές παρεμβάσεις) και από την άλλη να καταψηφίσουν όλο το υπόλοιπο κείμενο της Συμφωνίας, δηλαδή, όλες τις δεσμεύσεις της πολιτείας και τις ρήτρες που έχουν μπει σε περίπτωση μη υλοποίησής τους.
 
Αλλά τι περισσότερο να περιμένουν οι εργαζόμενοι από αυτούς που τολμούν να υποστηρίζουν, αφελώς ή σκοπίμως, ότι οι μισθολογικές μειώσεις θα έπρεπε να γίνουν με νομοθετική ρύθμιση (άρα κατά πολύ μεγαλύτερες); Που καλοβλέπουν την ένταξή μας στο Κεφάλαιο Α του Νόμου 3429 με ότι αυτό συνεπάγεται για να μη χρειαστεί να «ταλαιπωρηθούν» από την ανάληψη όποιων ευθυνών τους αναλογούν ως συνδικαλιστικές παρατάξεις. Που αδυνατούν να αναλώσουν λίγη φαιά ουσία για να σκεφτούν τι θα αντιμετωπίζαμε εάν βρισκόμασταν στο Υπερταμείο χωρίς θεσμικό πλαίσιο και Επιχειρησιακό Σχέδιο, θεωρώντας ότι αν όλα αυτά αποφασίζονταν ερήμην μας και μας επιβάλλονταν θα ήταν καλύτερα.
 
Οι καταγγελτικές ανακοινώσεις εκ μέρους τους, που είδαν το φως πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της Συμφωνίας και οριστικοποιηθούν οι προσαρμογές, δείχνουν ότι κανένα πάθημα από τα πολλά που τους έχουν τύχει δεν τους έγινε μάθημα. Τι να πει κανείς για το ότι ετοιμάζονται να κάνουν ένα νέο «εργατικό Σικάγο» για την αύξηση του 20λεπτου στο ωράριο (τους θυμίζουμε ότι ο ξεσηκωμός τότε έγινε για την καθιέρωση του οκτάωρου); Ή για το ότι δεν περιορίστηκαν στα Επιχειρησιακά και Συνδικαλιστικά των ΕΛΤΑ, αλλά, στην επικοινωνιακή «ρώσικη σαλάτα» που σέρβιραν, έφθασαν μέχρι την αναζήτηση και την επίκληση του Καραμανλισμού και των εργατικών κινητοποιήσεων της περιόδου, του ΓΑΠ και των αντιπολιτευτικών συνθημάτων του και της Τομεακής του ΠΑΣΟΚ στα ΕΛΤΑ προ δεκαετίας;
 
Με πραγματικό ενδιαφέρον και αίσθηση ευθύνης τους συμβουλεύουμε να μην υποτιμούν τη μνήμη των εργαζομένων και να μην ξύνουν πληγές. Ούτε να ξοδεύουν άσκοπα δυνάμεις, αλλά να τις κρατήσουν για όσα σημαντικά θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ως Συνδικαλιστικό Κίνημα στο μέλλον. Τους θυμίζουμε επίσης με αγάπη και συναδελφική αλληλεγγύη και το ρητό «Κρείττον του λαλείν το σιγάν», που στην περίπτωσή τους ταιριάζει γάντι.
 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
 
Αναμφίβολα, η υπογραφή της Κοινής Συμφωνίας δεν λύνει αυτόματα όλα τα προβλήματα και δεν πρέπει να δημιουργήσει εφησυχασμό. Οι κίνδυνοι τόσο για τα ΕΛΤΑ όσο και για τις κατακτήσεις των εργαζομένων απαιτούν πλήρη συνείδηση της κατάστασης, δράση και συστηματική δουλειά από όλους μας.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση η Π.Ο.Σ.Τ. θα συνεχίσει τις ενέργειες της με κάθε τρόπο σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις.
 
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε να πιάσουν τόπο οι θυσίες μας και να συσπειρωθούν και να ενισχύσουν το υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα για να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.
 
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας σταθερά, προσανατολισμένοι στο στόχο μας που δεν είναι άλλος από το να διασφαλίσουμε το εργασιακό μας μέλλον και να εγγυηθούμε ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με τη μεγάλη και λαμπρή ιστορία, έχουν παρόν και θα έχουν και μέλλον.
 
Το ακριβές κείμενο της  Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο είναι το ακόλουθο:
 

 
ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
 
 
Στην Αθήνα, σήμερα …./07/2017, ημέρα ……………. και ώρα …….. στην έδρα
 
της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι κάτωθι υπογραφόμενοι:
 
α       Ευφροσύνη Σταυράκη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννης Ζαρολιάγκης Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, που παρασχέθηκε στην ……/ …-… 2017 συνεδρίασή του, β. Γιώργος Βασιλόπουλος Πρόεδρος και Ηλίας Μπακέλλας Γενικός Γραμματέας
 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΤ, όπως φαίνεται από απόσπασμα πρακτικού της …./…./2017 συνεδρίασής του, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα παρακάτω :
 
 
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται σήμερα στην πλέον δύσκολη συγκυρία, από την ίδρυσή τους, σε ότι αφορά το εξωτερικό τους περιβάλλον το οποίο παρουσιάζει πρωτόγνωρες και πολύπλοκες προκλήσεις, τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και σε θεσμικό και ρυθμιστικό επίπεδο. Αποτελεί μοναδική περίπτωση, στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, να συντρέχουν συνδυαστικά, ταυτόχρονα και πολλαπλασιαστικά οι ακόλουθοι παράγοντες :
 
α) Πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στη χώρα, από 01/01/2013, με αύξηση του ρυθμού ωρίμανσης και απελευθέρωσης χρόνο με το χρόνο και με επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη των ΕΛΤΑ.
 
β) Αύξηση του ανταγωνισμού στην ταχυδρομική αγορά όπου σήμερα λειτουργούν συνολικά 530 ταχυδρομικές επιχειρήσεις με άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με συνέπεια τη συμπίεση των τιμών και την πτώση των εσόδων.

 

γ) Ραγδαία πτώση του επιστολικού ταχυδρομείου λόγω της ηλεκτρονικής υποκατάστασης, με αποτέλεσμα τα έσοδα από την αλληλογραφία από το ποσό των 433 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν το έτος 2008, να φθάσουν τα 192,6 εκατομμύρια ευρώ το έτος 2016, δηλαδή πτώση που αγγίζει το 56%.
 
δ) Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιχειρούν πλέον σε ένα νέο περιβάλλον, πολύ ανταγωνιστικό, σε κάποιες περιπτώσεις εχθρικό και έχουν να αντιμετωπίσουν τόσο τον ανταγωνισμό όσο και τον ρυθμιστή της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απώλεια του διαγωνισμού για ταχυδρομικές υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ, όπου τα ΕΛΤΑ αν και μειοδότησαν, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον πλειοδότη, ανταγωνιστή.
 
Η    ισόρροπη απελευθέρωση και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς προϋποθέτει τη διασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Ελλάδας, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και όχι να εφαρμόζεται σε βάρος του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ε) Η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία η οποία δημιουργεί ισχυρές πιέσεις
 
στην ταχυδρομική αγορά και οδηγεί σε μείωση των ταχυδρομικών δαπανών των εταιριών και σε προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων ταχυδρομικής εξυπηρέτησης με χαμηλότερο κόστος.
 
Τα ΕΛΤΑ αναγκάζονται να συμπιέσουν τις τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να ανταπεξέλθουν σε όλες τις απαιτήσεις μιας έντονα ανταγωνιστικής ταχυδρομικής αγοράς, τηρώντας απαρεγκλίτως το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και τη λειτουργία γενικότερα της αγοράς.
 
Παρ’ όλα αυτά, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μέχρι σήμερα, ανταποκρίνονται πλήρως στις συμβατικές τους υποχρεώσεις και στον κοινωνικό τους ρόλο, εκτελούν τη βασική τους υποχρέωση, που είναι η παροχή καθολικής υπηρεσίας, με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως προβλέπει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
 
Η συνδυαστική ακολουθία όλων των παραπάνω παραγόντων οδήγησαν σε φθίνουσα πορεία τα συνολικά έσοδα του Οργανισμού και από 605 εκατομμύρια ευρώ το έτος 2008 να φθάνουν τα 325 εκατομμύρια ευρώ, το έτος 2016. Η μείωση των εσόδων από το 2008 μέχρι σήμερα προσεγγίζει περίπου ποσοστό 50%.

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καταβάλλουν σήμερα τεράστιες προσπάθειες για την ανατροπή της φθίνουσας πορείας, την ανάκαμψη των εσόδων και την ανάδειξη του εταιρικού οράματος με στρατηγικούς στόχους τη βιωσιμότητα, τη μελλοντική ανάπτυξη αλλά και τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εταιρίας, με δράσεις και ενέργειες ανασυγκρότησης για τη βελτίωση των επιχειρησιακών τους λειτουργιών, την ενίσχυση των εσόδων με νέες υπηρεσίες και προϊόντα αλλά και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.
Η       Διοίκηση άμεσα δεσμεύεται να θέσει σε διαβούλευση το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛΤΑ 2017-2021, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ακόλουθων αναπτυξιακών δράσεων :
 
 
1.        Αναδιοργάνωση της παραγωγικής λειτουργίας, με νέο σχεδιασμό για τις φάσεις της περισυλλογής, της διαλογής, της μεταφοράς και της διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων και εφαρμογή προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών, όπως η επέκταση της αντικαταβολής και άλλων υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς, επιτυχής αντιμετώπιση του ανταγωνισμού αλλά και επίτευξη των μελλοντικών στόχων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, θα πρέπει να υλοποιηθούν δράσεις αυτοματοποίησης λειτουργιών σε όλες τις φάσεις της παραγωγής του ταχυδρομικού έργου. Η αυτοματοποίηση, η καινοτομία, η ενσωμάτωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στην προσπάθεια του Οργανισμού να διασφαλίσει το μέλλον του και το μέλλον των Εργαζομένων του.
 
 
2.        Αναδιοργάνωση του συνολικού δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, επανασχεδιασμός και αξιολόγηση με νέα δεδομένα της χωροθέτησης των ταχυδρομικών καταστημάτων και ταχυδρομικών πρακτορείων σε όλη τη χώρα καθώς και του τρόπου λειτουργίας τους, με στόχο ενιαία διοικητική και λειτουργική υπαγωγή καταστημάτων και μονάδων διανομής, όπου είναι εφικτό, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πολιτών και στις συνθήκες της αγοράς. Η ολοκλήρωση πρόσφατα της αυτοματοποίησης 184 ταχυδρομικών καταστημάτων, σε περιοχές της επαρχίας και σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας και η υλοποίηση παράλληλα πιλοτικού προγράμματος αυτοματοποίησης θυρίδων συναλλαγής σε μονάδες διανομής καθώς και η αυτοματοποίηση ταχυδρομικών πρακτορείων, είναι σε θετική κατεύθυνση και πρέπει να συνεχιστεί.

 

 
 
3.        Υλοποίηση δράσεων αναδιάρθρωσης της εταιρίας με προσανατολισμό σε υπηρεσίες δεμάτων και μικροδεμάτων, επανεισαγωγή της υπηρεσίας Express, υπηρεσίες αντικαταβολής κλπ., καθώς όλες οι διεθνείς μελέτες προβλέπουν αλματώδη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των όγκων της ταχυδρομικής αγοράς και των αντίστοιχων εσόδων. Στόχος είναι να αυξηθούν τα έσοδα, να αναπληρωθεί η μείωση των όγκων και των εσόδων του επιστολικού ταχυδρομείου, να εισαχθούν νέες υπηρεσίες και να προστεθεί αξία σε ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, όπως είναι η επίδοση δεμάτων, η επέκταση της αντικαταβολής κλπ.
 
 
4.        Εφαρμογή σχεδίου άμεσης προσαρμογής της επιχειρησιακής ικανότητας του Οργανισμού στο νέο περιβάλλον και υλοποίηση του σχεδιασμού για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας στο πλαίσιο της Σύμβασης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, η οποία υπογράφηκε στις 19/04/2017, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ).
 
 
5.        Ανάπτυξη στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς τα ΕΛΤΑ είναι πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, για πρώτη φορά, αναπτύσσονται σε μια νέα αγορά και από 24/04/2017 ξεκίνησε η παροχή της νέας υπηρεσίας ‘’Ηλεκτρική Ενέργεια ΕΛΤΑ’’ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με καθημερινή αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά. Στρατηγικός στόχος των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι, να καταστούν ο μεγαλύτερος εναλλακτικός προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ανάπτυξη στην Ηλεκτρική Ενέργεια, παρέχει τεράστιες δυνατότητες επέκτασης σε μια νέα δυναμική αγορά και έχει στόχο να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην αύξηση των εσόδων του Οργανισμού. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός ετήσιων εσόδων από την ανάπτυξη στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται για το έτος 2017 σε 5,5 εκατ. ευρώ, για το έτος 2018 σε 8,6 εκατ. ευρώ, για το έτος 2019 σε 37,7 εκατ. ευρώ και για τα έτη 2020 και 2021 σε 66,7 και 78,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
 
Την παρούσα περίοδο είναι σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΕΛΤΑ στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχευση σε τρεις κυρίως ομάδες καταναλωτών :
 
α)   Kαταναλωτές που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την λειτουργία των ΕΛΤΑ, όπως είναι οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, πράκτορες κλπ.
 
β)    Πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

γ)    Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τις φθηνότερες χρεώσεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πρέπει να γίνουν ο πρώτος εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά διατηρώντας το ελάχιστο δυνατό ποσοστό επισφαλειών (ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί).
 
Η ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι υπόθεση όλων των Εργαζομένων στα ΕΛΤΑ και όπως πολλές φορές έχουν αποδείξει στο παρελθόν, θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν και αυτή την προσπάθεια του Οργανισμού μας στη νέα αγορά. Συγκριτικό πλεονέκτημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σε αυτή την προσπάθεια, είναι επιπλέον, το δίκτυό τους, το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, η καθημερινή επαφή με εκατομμύρια πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη που έχουν κερδίσει τα ΕΛΤΑ, ως Δημόσιος Φορέας. Η αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι πολύ μεγάλη και δυναμική και η απελευθέρωσή της αποτελεί πρόκληση για τον Οργανισμό αλλά και για το προσωπικό. Ο εταιρικός στόχος της προσπάθειας αυτής θα γίνει η συνισταμένη των ατομικών και επαγγελματικών στόχων του προσωπικού. Τα δύο Μέρη συμφωνούν να αναλάβουν συντονισμένες πρωτοβουλίες, ώστε το σύνολο των Εργαζομένων των ΕΛΤΑ να συμβάλλει και να διαμορφώσει με καθοριστικό τρόπο το μέλλον του, με την ενσωμάτωση της νέας υπηρεσίας της Ηλεκτρικής Ενέργειας στις καθημερινές του δράσεις, διοργανώνοντας ημερίδες ενημέρωσης και παρακίνησης του προσωπικού, σε περιφερειακό επίπεδο, με θέματα την Ηλεκτρική Ενέργεια ΕΛΤΑ και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Ο ρυθμός ανάπτυξης του μεριδίου αγοράς των ΕΛΤΑ στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το σύστημα στοχοθεσίας των Εργαζομένων και τον όρο 7 της παρούσας συμφωνίας.
 
6.        Η υπογραφή πλέον στις 09/12/2016 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016, σχετικά με ‘’Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας’’, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα και διεκδίκηση του Οργανισμού για πάνω από μια δεκαετία και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για ενέργειες ανάπτυξης των εισερχομένων από το εξωτερικό δεμάτων και μικροδεμάτων. Παράλληλα συμβάλλει και στην ανάπτυξη εξερχομένων προς το εξωτερικό, δεμάτων και μικροδεμάτων, ενισχύοντας κυρίως Μικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό. Η αύξηση των ταχυδρομικών όγκων σε παγκόσμιο επίπεδο, δύναται να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, της διακίνησης και της επίδοσης δεμάτων και μικροδεμάτων και της διευθέτησης όλων των απαιτούμενων τελωνειακών και άλλων διαδικασιών. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί πλέον εκσυγχρονισμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την αύξηση των ταχυδρομικών αντικειμένων από και προς το εξωτερικό και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των ταχυδρομικών όγκων και εσόδων αλλά και στη δημιουργία νέων προοπτικών και συνεργασιών με ενδιαφερόμενες εταιρίες από όλο τον κόσμο.
Τα ΕΛΤΑ αναπτύσσουν σύγχρονη εκτελωνιστική διαδικασία, αυξάνοντας τα έσοδα του Οργανισμού και διασφαλίζοντας παράλληλα με τον τρόπο αυτό, τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά ταυτόχρονα αποκτούν στρατηγική θέση σε μια παγκοσμιοποιημένη δράση με αλματώδη ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
Με όλα τα παραπάνω δημιουργούνται, μετά από δεκατρία χρόνια, οι κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση των διακινούμενων δεμάτων και μικροδεμάτων και οι Εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ, θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση αυτής της νέας υπηρεσίας, της νέας ‘’γραμμής παραγωγής’’, η οποία θα αποτελέσει νέα πηγή εσόδων με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και συμβολή στην εξυγίανση των ΕΛΤΑ.
 
Τα ΕΛΤΑ ρητά αναλαμβάνουν να αμβλύνουν τις όποιες δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν στην έναρξη υλοποίησης της νέας διαδικασίας εκτελωνισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων και σε εύλογο χρονικό διάστημα να αποκατασταθούν οι χρόνοι διεκπεραίωσης, στο πλαίσιο πάντοτε της παγκόσμιας ταχυδρομικής πρακτικής.
 
7.        Διεύρυνση της συνεργασίας με την αγορά της Κίνας και ειδικότερα με κινεζικές εταιρίες με αντικείμενο την αποστολή και εκτελωνισμό δεμάτων και μικροδεμάτων από την Κίνα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστροφα, στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ενδιαφέροντος εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πρέπει να γίνουν πύλη εισόδου των μικροδεμάτων και δεμάτων από την Κίνα προς την Ευρώπη.
 
8.        Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, με στοχευμένη διαδικασία και οργάνωση ικανή να ανταποκριθεί στις προβλέψεις ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων για πώληση και προώθηση των προϊόντων τους, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας.
 
9.        Σχέδιο δράσεων ενίσχυσης και ανανέωσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με διασφάλιση της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας και της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.

 

10.    Πρόγραμμα ενεργειών διατήρησης και ανάπτυξης του πελατειακού χαρτοφυλακίου και ανάκτησης πελατών που είχαν απωλεσθεί στο παρελθόν καθώς και οργανωμένης παρακολούθησης και συμμετοχής του Οργανισμού σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 
11.    Συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος μείωσης των λειτουργικών δαπανών για τα επόμενα έτη (το έτος 2016 επιτεύχθηκε μείωση δαπανών ύψους 21 εκατ. ευρώ).
 
12.    Η ένταξη από τις αρμόδιες αρχές των προτεινόμενων έργων από τα ΕΛΤΑ, προς συγχρηματοδότηση, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της καθολικής υπηρεσίας, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ευρύτερη πολιτική για τη συνεχή βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών, σε οποιοδήποτε σημείο της Χώρας και την εισαγωγή νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με προσανατολισμό την περιφέρεια και τις απομακρυσμένες, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με την εμπειρία που διαθέτουν από την επιτυχή υλοποίηση μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων τους, στο Β΄ και στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, είναι σε θέση να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που τυχόν θα εγκριθούν. Για τους παραπάνω λόγους, τα ΕΛΤΑ στις 25/01/2012, εξασφάλισαν την έγκριση για συγχρηματοδότηση των έργων τους, μέχρι ύψους 52 εκατομμυρίων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έργα όμως αυτά, στη συνέχεια, απεντάχθηκαν από τις εθνικές αρχές το Δεκέμβριο 2014.
 
Η πρόταση των ΕΛΤΑ, σήμερα, έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας, τα προτεινόμενα έργα πληρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας και αποτελούν ολοκληρωμένη πρόταση για ένταξη συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο της παρεχόμενης Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), στην Ελλάδα.

 

13.    Με δεδομένο ότι τα περισσότερα Ταχυδρομεία στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχουν χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν, από το εκτεταμένο δίκτυό τους, και να εισάγουν νέες χρηματοοικονομικές και τραπεζικές εργασίες με προσανατολισμό κυρίως στην μικρο-τραπεζική λιανική.

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και τραπεζικών υπηρεσιών, αφού για πλέον των 100 ετών εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των Ελλήνων, αρχικά με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο ουσιαστικά ανέπτυξαν τα ΕΛΤΑ και τελευταία, με την Τράπεζα Eurobank, η οποία κατέχει ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
 
14.    Ολοκληρωμένο σχέδιο εξέλιξης και αξιοποίησης όλου του προσωπικού ΕΛΤΑ, με προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ, όλων των εργαζομέν