ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Την Τρίτη, 04 Απριλίου, η Π.Ο.Σ.Τ. συναντήθηκε με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Ν. Παππά προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις για κρίσιμα και επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

 

Μας απασχόλησαν ιδιαίτερα μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

§  Το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά την ψήφιση της τροπολογίας σχετικά με την αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας.

§  Το θέμα της ρευστότητας του Οργανισμού που επιδεινώνεται και εξαιτίας της καθυστέρησης καταβολής των οφειλών από το Δημόσιο που αποτελεί και τον μεγαλύτερο οφειλέτη για τα ΕΛΤΑ.

§  Η έγκριση της πρόσληψης εποχιακού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν τα πολυάριθμα κενά που αντιμετωπίζει η Επιχείρηση στο δίκτυο της για να μην προκληθεί αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, των μονάδων διανομής, των διαβιβάσεων και των κέντρων διαλογής, με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

Υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και άμεσες ενέργειες και για τα τρία θέματα. Σε ότι αφορά ειδικότερα το θέμα των προσλήψεων έγινε απολύτως κατανοητό ότι δεν πρόκειται για ενέργεια που θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση, αλλά για επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσης των κενών που αφήνουν οι λήξεις των συμβάσεων εποχικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για την λειτουργία των ΕΛΤΑ. Για τη διευθέτηση του προβλήματος υπογράφηκε η έγκριση για άμεση πρόσληψη 540 εποχιακών εργαζομένων, ώστε να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες που υπάρχουν σε όλους τους κλάδους του Οργανισμού.

 

Πρέπει, ωστόσο, να τονίσουμε ότι, τα απαραίτητα αυτά βήματα, που επιτυγχάνονται  με τεράστιες δυσκολίες και μεγάλο αγώνα, δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μια τακτοποίηση των αυτονόητων υποχρεώσεων του Κράτους απέναντι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ακόμα και η πλήρης και άμεση υλοποίηση τους δεν προσφέρει οριστική λύση και εξασφάλιση για το μέλλον, αλλά, τουλάχιστον, μπορεί να δώσει έστω και προσωρινά το οξυγόνο και τον απαιτούμενο χρόνο στον Οργανισμό, ώστε να προσαρμοστεί την ύστατη ώρα στο δύσκολο, συνεχώς μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Για να συμβεί το τελευταίο απαιτείται όραμα και ένα μακρόπνοο επιχειρησιακό σχέδιο που θα εφαρμοστεί αποφασιστικά και θα επιτρέψει στα ΕΛΤΑ να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους και να προσφέρουν αυτά που πραγματικά μπορούν στην οικονομία, την κοινωνία και τους εργαζομένους τους. Αυτός είναι και ο βασικός μας στόχος.