ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

 

 

     Αθήνα, 08 / 02 / 2016

Αρ. Πρωτ….41..……

 

 

 

                                                       Προς :

                                                       Σωματεία Μέλη   Π. Ο. Σ. Τ.

 

Θέμα «Συνέλευση Προέδρων»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς δεν πρέπει να μένουμε θεατές.

 

Είναι τώρα η ώρα να διατυπώσουμε ενιαία την πρότασή μας για το μέλλον του ΕΛΤΑ. Όλα τα θέματα που αφορούν την οργανωτική του δομή, το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, το κόστος που πρέπει να επωμιστούν όλοι, είναι αυτά που θ’ αναπτυχθούν στην Συνέλευση μας, προκειμένου να μπει ο Οργανισμός σε τροχιά ανάπτυξης και διασφάλισης της βιωσιμότητάς του για να συνεχίσει ν’ απασχολεί εργαζόμενους και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.

 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, πραγματοποιούμε συνέλευση Προέδρων όλων των Σωματείων μελών της χώρας μας που, λόγω των κρίσιμων αποφάσεων τις οποίες πρέπει να πάρουμε για το μέλλον του Ταχυδρομείου, αυτή διευρύνεται με τη συμμετοχή επιπλέον των Γενικών Γραμματέων, των Προέδρων και Γραμματέων των Τοπικών Τμημάτων και των συνέδρων όλων των Σωματείων.

 

Η Συνέλευση θα διεξαχθεί το διήμερο 26 & 27 / 02 / 2016. Η ώρα έναρξης είναι 15.00 μ. μ. της 26ης Φεβρουαρίου 2016 και ώρα λήξης 15.00 μ.μ. της 27ης Φεβρουαρίου 2016, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Οι συμμετέχοντες από την Περιφέρεια μπορούν να προσέλθουν στο ξενοδοχείο από τις 12.00 μ. μ. της 26ης Φεβρουαρίου 2016.

 

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων από την Περιφέρεια (μία διανυκτέρευση) θα καλυφθούν από την Π. Ο. Σ. Τ. ανάλογα με την απόσταση και ΜΟΝΟ για τους θεσμικούς εκπροσώπους που αναφέρονται παραπάνω.

 

Για λόγους οικονομικούς οι Πρόεδροι των Σωματείων της Περιφέρειας εκτός των νησιών να φροντίσουν ώστε οι μετακινήσεις  ανά Νομό να είναι μαζικές (π. χ. χρήση Ι. Χ. αυτοκινήτου ανά τέσσερις, κ.λ.π.).Έπειτα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως :

   μας ενημερώσετε μέχρι τις 15 / 02 / 2016 για την συμμετοχή σας

   μας στείλετε έγκαιρα τις προτάσεις σας για την ατζέντα των θεμάτων που προαναφέρονται.

 

 

                                      ΓΙΑ ΤΗΝ Ε. Ε.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ                   ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ