ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φωτογραφικό Υλικό