ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ