ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2014

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕΤΑ

 

Μετά την ένταξη όλων ασφαλισμένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο νέο ενιαίο ταμείο ασφάλισης μισθωτών -ΤΑΥΤΕΚΩ-, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα τόσο με τις παροχές όσο και με τα βιβλιάρια υγείας.
Η περίοδος αυτή είναι προβληματική και μεταβατική αφού αλλάζει ριζικά το τοπίο πλέον μετά τον αυτόματο και ηλεκτρονικό έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας από τους παρόχους υγείας, απαλλάσσοντας τους ασφαλισμένους από άσκοπη ταλαιπωρία και τα ταμεία από γραφειοκρατία και επι πλέον δουλειά για εργαζόμενους που θα ασχολούνται με πιό ωφέλιμες υπηρεσίες. 
Κρίνοντας ότι είναι χρήσιμο για τους συναδέλφους, σας ενημερώνουμε τι ισχύει στο ταμείο μας για τους άμεσα και έμεσα ασφαλισμένους αλλά και απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας με το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την κεντρική υπηρεσία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.- Πατησίων 54 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10682- είναι τα εξής:

210-8808700 (τηλεφωνικό κέντρο)
210-8808728
210-8808777
210-8833508 


Οδηγίες  για την θεώρηση ή αντικατάσταση βιβλιαρίων


 
Τα βιβιάρια ασθενείας ισχύουν μέχρι 30/06/2014 για όσους τα έχουν θεωρήσει για το 2012 ή τo 2013 και μετά την ημερομηνία αυτή πλέον δεν θα χρειάζονται θεώρηση μετά την εφαρμογή του σχεδίου ηλεκτρονικής θεώρησης και ελέγχου με το σχέδιο <<ΑΤΛΑΣ>> από 1/6/2014.
Ουσιαστικά το σχέδιο <<Άτλας>> αλλάζει ριζικά ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ως πρός την παρακολούθηση και διαχείρηση της ασφαλιστικής διαδρομής κάθε πολίτη.
Κάθε εργαζόμενος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στο <<ασφαλιστικό βιογραφικό>> του από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στην αγορά εργασίας μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
Έτσι θα λυθεί και η απαράδεκτη κατάσταση καθυστέρησης απονομής της σύνταξης και κύρια με διαδοχική ασφάλιση.
Από 1ης Ιουνίου 2014 λοιπόν καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και η ασφαλιστική ικανότητα θα γίνεται on line με το νέο σύστημα από τους ίδιους τους παρόχους υγείας και όχι από τους ασφαλισμένους.

Ενώ οι νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/1994 και μετά, θα μπορούν να βλέπουν ηλεκτρονικά στον υπολογιστή τους το σύνολο της ασφάλισής τους.

Ποιοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΟΤΕ έχουν υποχρέωση θεώρησης των βιβλιαρίων τους:
  Βιβλιάρια θεωρούν:
   
· οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι ως 65 ετών.
 
    · τα παιδιά από 18 ως 26 ετών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ασφαλιστικές προϋποθέσεις (βεβαιώσεις σπουδών).
· οι δικαιοδόχοι σύνταξης λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου, ως την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.
 
   Βιβλιάρια ΔΕΝ θεωρούν:
 
    - Οι άμεσα ασφαλισμένoι του ΤΑΠ-ΟΤΕ.
 
    - οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι άνω των 65 ετών.
    - τα παιδιά μέχρι 18 ετών εφόσον είναι έμεσα ασφαλισμένα.
 Όπως έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, ισχύει η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας  έως τις 30/06/2014 , για όσα είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013 των μελών οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισης δηλαδή τα τέκνα να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους, η σύζυγος να μην εργάζεται κ.λ.π.

 
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Θεώρηση των βιβλιαρίων
 
 
Θεώρηση βιβλιαρίου συζύγου:
 
· Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας
 
· Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου
 
· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος Ή εκκαθαριστικού μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.
 
· Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ και φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου αυτής. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί ταχυδρομικά, το αντίγραφο αυτής πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του παραπάνω αντιγράφου της δήλωσης αυτού. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά υποβάλλεται η εκτύπωση του εκκαθαριστικού.
 
· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)
 
· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου.

 
Θεώρηση βιβλιαρίου υγείας παιδιών:
Παιδιά  μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 ετών:
 
· Ατομικό βιβλιάριο Ασθενείας
 
· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο.
 
· Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους, σε περίπτωση που τα παιδιά είναι φοιτητές.
 
· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος ή πρόσφατου φύλλου μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.
 
· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)
 
· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου για παιδιά ηλικίας μέχρι 26 ετών:
 
Σημείωση: Παιδιά που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, καθώς και σε σχολές Εμπορικού Ναυτικού δεν δικαιούται ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ΤΑΠ-ΟΤΕ και πρέπει να διαγράφονται.
Σημείωση της στήλης μας
Eπειδή πολλά παιδιά και μετά τις σπουδές είναι άνεργα και ανασφάλιστα, δείτε προσεχτικά τι προβλέπεται σε κάθε περίπτωση μέχρι τα 24 εφόσον σπουδάζουν αλλά και μετά την ηλικία αυτή μέχρι τα 26 και τι προϋποθέσεις χρειάζονται με τα παρακάτω βήματα.
Πάτε στο ιστότοπο tayteko.gr, μετά βρίσκετε το ταμείο μας (ΤΑΠ-ΟΤΕ), μετά πάτε στην ασφάλιση όπου ανάλογα με το θέμα που σας ενδιαφέρει και στον ανάλογο τίτλο κάνετε κλίκ για να σας παρουσιάσει όλες τις ενέργειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 
 
Προσθήκη φύλλων η αντικατάσταση βιβλιαρίων
 
Η προσθήκη φύλλων στο βιβλιάριο ασθενείας ή η αντικατάσταση του στελέχους υγειονομικής περίθαλψης γίνεται με την προσκόμιση του βιβλιαρίου και μιας αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου (βλ. Χρήσιμα Έντυπα, έντυπο ΑΙΤΗΣΗ) για προσθήκη ή αντικατάσταση αντίστοιχα. Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση και το βιβλιάριο τους ταχυδρομικώς στην κεντρική υπηρεσία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.- Πατησίων 54 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10682- τηλ. 210-8808700.
  
 
Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται διαγραφή έμμεσα ασφαλισμένου
 
 
Λόγω Στράτευσης
 
Λόγω Εργασίας
 
Λόγω Γάμου
 
Λόγω φοίτησης σε Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομίας και Εμπορικού Ναυτικού
 
Λόγω θανάτου
 
Λόγω ορίου ηλικίας
 
Λόγω συνταξιοδότησης
 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαγραφή ασφάλισης αναφέρονται στην 2η σελίδα των σχετικών εντύπων Διαγραφή λόγω θανάτου, Διαγραφή ασφάλισης τέκνων, Διαγραφή ασφάλισης συζύγου. Τα έντυπα καθώς και τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στο σημείο «Χρήσιμα Έντυπα».

Στην ηλεκτρονική δ/νση        www.tayteko.gr