ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΛΤΑ

 

 
                                                                            Αθήνα    27- 09- 2010

                                                                      Προς Διευθύνοντα Σύμβουλο
                                                                               ΕΛΤΑ
                                                                               κ. Χρήστο Βαρσάμη   


Κύριε Σύμβουλε,

Σε συνέχεια της από 27ης Ιουλίου 2010 επιστολής σας, με την οποία μας διαβιβάσατε το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2010-12, σας γνωστοποιούμε ότι οι εργαζόμενοι το επεξεργάστηκαν σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της Ε.Ε και της ολομέλειας του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Για εμάς, η αποδοχή οποιουδήποτε Επιχειρησιακού Σχεδίου πρέπει να καλύπτει τους βασικούς βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης της Επιχείρησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

•    Η ανάλυση του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος και μάλιστα σήμερα που είναι μια ιδιαίτερα αρνητική οικονομική συγκυρία.
•    Το μέλλον του Δημόσιου Ταχυδρομείου με την επικείμενη απελευθέρωση των αγορών το 2013.
•    Η διαδικασία χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας και το εύρος του Δικτύου του ΕΛΤΑ.
•    Τα Οικονομικά δεδομένα και οι προβλέψεις για την Ταχυδρομική αγορά την τριετία 2010-2012. Η αναγκαιότητα για κερδοφόρες χρήσεις του ΕΛΤΑ την τριετία που διανύουμε και συνεπώς η λήψη συγκεκριμένων δράσεων, μεταξύ των οποίων και ο εξορθρολογισμός των δαπανών του ΕΛΤΑ.
•    Οι επιμέρους πολιτικές που θα εφαρμοστούν (διαχείριση προσωπικού κ.λ.π.)


Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις μας και με δεδομένο ότι βασικός μας άξονας στη διαμόρφωση των θέσεων και των προτάσεων μας είναι, ότι τα ΕΛΤΑ είναι μια Δημόσια Επιχείρηση Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος και φορέας παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που πρέπει να μπει άμεσα σε τροχιά ανασυγκρότησης, σας παραθέτουμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας, που πρέπει να φαίνονται στο κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

-Δημόσιο Ταχυδρομείο με κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτός ο όρος είναι για το Συνδικάτο μας αδιαπραγμάτευτος. Θα αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια για ιδιωτικοποίηση του ΕΛΤΑ, με την πώληση του 39% του Ταχυδρομείου.
-Καθορισμός του ΕΛΤΑ ως μοναδικού φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σε όλη την Χώρα.
-Το Δίκτυο του ΕΛΤΑ (εύρος κ.λ.π.) να είναι προϊόν συμφωνίας με το κράτος και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να στηρίζεται σε γραφεία franchise και γενικευμένη επέκταση των πρακτορείων.
 
-Κάλυψη του κοινωνικού κόστους του Δικτύου και του λειτουργικού κόστους των Καθολικών Υπηρεσιών, που θα εξασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική τους χρηματοδότηση, μέσα από ένα δίκαιο σύστημα ανταπόδοσης, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
 
-Περιγραφή συγκεκριμένων επενδύσεων, καθώς και του τρόπου διασφάλισης της χρηματοδότησης τους. Ένταξη του επενδυτικού προγράμματος του ΕΛΤΑ στο ΕΣΠΑ και διασφάλιση της Εθνικής Συμμετοχής.
 
-Κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων, των ΣΣΕ, των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος των εργαζομένων. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, με γνώμονα την αξιοκρατία. Οι προσλήψεις προσωπικού να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς συνέντευξη και ενταγμένες στο Γ΄Κ.Π ΕΛΤΑ. Εφαρμογή του υφιστάμενου Κανονιστικού Πλαισίου (στελέχωση, μετατεθότητα κ.λ.π.) και όποιες αλλαγές γίνουν, θα είναι προϊόν συλλογικής διαπραγμάτευσης.
 
-Βελτίωση, ενίσχυση και επαύξηση των μέτρων ασφαλείας των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου και των Εγκαταστάσεων του ΕΛΤΑ. Η έξαρση της εγκληματικότητας μας υποχρεώνει να επενδύσουμε σε μέτρα και συστήματα ασφάλειας, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και της περιουσίας της Επιχείρησης.
 
Αναφορικά με το Οργανόγραμμα, θεωρούμε ότι είναι ένα Οργανόγραμμα «κρίσης» και σαν τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε Οργανόγραμμα που δεν έχει επικυρωθεί, που δεν στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία – όπως αυτά που αφορούν την χαρτογράφηση των τομέων διανομής κ.λ.π.
 
Είναι αυτονόητο ότι οι θέσεις εργασίας και το καθηκοντολόγιο, πρέπει να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, στην αναπτυξιακή πορεία του ΕΛΤΑ και να μην απεικονίζουν μόνο περικοπές δαπανών, χωρίς πολιτική αύξησης των εσόδων.
 
Κύριε Σύμβουλε,
Η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του Ταχυδρομείου είναι υπόθεση όλων μας.
 
Οι εξελίξεις στο εργασιακό και ασφαλιστικό τοπίο της Χώρας, επιβάλουν -περισσότερο από ποτέ- την κατοχύρωση και εφαρμογή θέσεων και προτάσεων που θα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
 
Εμείς από την πλευρά μας δεν θα αφήσουμε τον ΕΛΤΑ να απομακρυνθεί από τον κοινωνικό του προσανατολισμό. Θα αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια που υποβαθμίζει τον ρόλο του Οργανισμού στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Θα υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας και το εισόδημα των εργαζομένων της Επιχείρησης.
 
Είμαστε στην διάθεση σας, για αναλυτική παρουσίαση των θέσεων της Ομοσπονδίας μας, για εξειδίκευση των προτάσεων του Συνδικάτου, ώστε μέσα από ένα εποικοδομητικό και υπεύθυνο διάλογο – όλοι μαζί – να βάλουμε και πάλι τον ΕΛΤΑ σε τροχιά ανάπτυξης. 
 
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       
Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                           ΗΛ. ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ