ΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 1/5/2012

 Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.4075/2012, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντάσσονται υπηρεσίες και αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος καθώς και ο κλάδος υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) από 1/5/2012.

Εξάλλου, με την παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου ως άνω νόμου, ορίστηκε ότι:

Μέχρι τις 31/12/2012 και μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους, ταμεία, τομείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται απο την ένταξη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α' 160).

Με τη μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κάτι ανάλογο έκανε η Ο.Τ.Ο.Ε. με την παράταση της ένταξης ταμείων υγείας των τραπεζών μέχρι 31/12/2012, με την υποχρέωση παράδοσης αναλογιστικής μελέτης εντός διμήνου και εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι βιώσιμα θα εξαιρεθούν απο τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ότι συνεπάγεται αυτό.

Στην περίπτωση του δικού μας φορέα υγείας ΤΑΠ-ΟΤΕ που ανήκει στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., η Π.Ο.Σ.Τ. όπως και οι άλλες δύο οργανώσεις του  ΟΤΕ και ΟΣΕ, γνωρίζοντας την ελλειματική κατάσταση του ταμείου υγείας εδώ και πολύ καιρό, δεν προέβη στις διαδικασίες αυτές γιατί το αποτέλεσμα είναι γνωστό εκ των προτέρων.

Ούτως ή άλλως εκείνο που χρειάζονται οι ασφαλισμένοι είναι ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα υγείας με ποιοτικές υπηρεσίες και να μή ταλαιπωρούνται στις διάφορες υπηρεσίες πληρώνοντας από την τσέπη τους φάρμακα και περίθαλψη.

Η απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν πρέπει να  οδηγήσει στην ιδιωτικοποίησή του - παρά τον προσανατολισμό αυτό γενικά από διαφορες πλευρές -  γιατί οι εισφορές των ασφαλισμένων είναι ικανές για να μας παρέχουν τις υπηρεσίες που δικαιούμαστε.

Η Ομοσπονδία στρέφει την προσοχή της στην καλλίτερη λειτουργία του ταμείου στην μεταβατική αυτή περίοδο και θα σας έχει ενήμερους για τις εξελίξεις με δεδομένο ότι είμαστε πλέον ενταγμένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 1/5/2012 και συνεχίζουμε να είμαστε.