ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ