ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 3ης ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 19-1-2012

 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2012
Αρ. πρωτ……..24…………..
 
 
Θέμα : Αναστολή της εφαρμογής της 3ης Ταχυδρομικής Οδηγίας για την χώρα μας.
 
Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές,
Έχει μείνει λιγότερος από ένας χρόνος πριν την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς καθώς η 3η Ταχυδρομική Οδηγία έχει βάλει ως τελική ημερομηνία για το πλήρες άνοιγμα στη χώρα μας την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Η εμπειρία που αποκομίστηκε από χώρες της Ευρώπης στις οποίες η απελευθέρωση έχει ήδη εφαρμοστεί είναι αρνητική.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο ανταγωνισμός που αναδύεται στην ταχυδρομική αγορά, δεν είναι, όπως ήταν η πρόθεση της Ταχυδρομικής Οδηγίας,  ανταγωνισμός στη βάση των νέων υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας και καινοτομιών. Οι νέες εταιρίες στις ήδη απελευθερωμένες αγορές έχουν επιλέξει ν’ αναπτύξουν ένα ανταγωνιστικό μοντέλο βασισμένο σε χαμηλούς μισθούς, λιγότερη κοινωνική προστασία και χαμηλά επίπεδα ποιότητας και υπηρεσιών.
Επιπλέον, οι οικονομικές συνθήκες που η ταχυδρομική αγορά εφαρμόζει, έχουν αλλάξει σημαντικά ως αποτέλεσμα της Οικονομικής Κρίσης. Φυσικά, αυτή η δραματική αλλαγή για τους ταχυδρομικούς φορείς δεν ήταν παράγοντας, όταν η 3η Οδηγία συζητούνταν αλλά τώρα χρειάζεται επειγόντως ν’ αναγνωριστεί ως ζήτημα που δεν μπορεί ν’ αγνοηθεί και πρέπει να συζητηθεί. Μία αποτυχία στην αναγνώριση των σοβαρών επιπτώσεων αυτών των αλλαγών και η ξεκάθαρη κατανόηση ότι οι νέοι φορείς ανταγωνίζονται μόνο στη βάση των μισθολογικών δομών χρειάζεται άμεσα να συζητηθεί αλλιώς ολόκληρη η βάση της καθολικής υπηρεσίας και το ταχυδρομικό δίκτυο διατρέχουν τον κίνδυνο να μειωθούν σε ένα απαράδεκτο minimum.
 
Κυρίες και κύριοι,
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι βασικό δικαίωμα του πληθυσμού. Το ταχυδρομικό δίκτυο εκτείνεται σε κάθε νοικοκυριό της χώρας και διασφαλίζει την επικοινωνία και την συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή των πολιτών. Θεωρούμε ότι είναι επείγουσα ανάγκη να διαχειριστούμε αυτά τα θέματα που εμφανίστηκαν με την μεταφορά της 3ης Οδηγίας, την οικονομική κρίση και την διατήρηση της ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας.
 
Για τον λόγο αυτό ζητάμε την μετάθεση της εφαρμογής της 3ης Οδηγίας στη χώρα μας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια μέχρι να ξεπεράσει η χώρα μας την κρίση και να βρεθεί τρόπος ανταγωνισμού με βάση την ποιότητα και την καινοτομία της αγοράς. Επιθυμούμε υπηρεσίες και θέσεις εργασίας ποιότητας στον τομέα και όχι ανταγωνισμό βασισμένο στον κοινωνικό αποκλεισμό.
 
Κυρίες και κύριοι,
Προτεραιότητα για εμάς τους εργαζόμενους είναι ο νέος ταχυδρομικός νόμος να διασφαλίσει τον Δημόσιο και Καθολικό χαρακτήρα του Ταχυδρομείου, να εγγυηθεί την παροχή της καθολικής υπηρεσίας και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Ταχυδρομείο να συνεχίσει να είναι το ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας, εμπορίου και κοινωνικής συνοχής, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών.
Έτσι μόνο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να εκτελέσουν ουσιαστικό ρόλο και να συμβάλλουν σε μία ισόρροπη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
Η ελληνική ταχυδρομική αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντικές ιδιαιτερότητες γεωγραφικές και οικονομικές.
Το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας καθιστά δυσχερή και εξαιρετικά κοστοβόρα τη διανομή της αλληλογραφίας με τη δύσκολη τοπογραφία, τα πολλά νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα διατήρησε το δικαίωμα ν’ απολαμβάνει μεταβατικής περιόδου παράτασης για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2013.
Επιπλέον :
 
1.    Η πρωτοφανής ύφεση της ελληνικής οικονομίας.
2.    Η συγκέντρωση της αλληλογραφίας στα αστικά κέντρα, ο εξαιρετικά χαμηλός κατά κεφαλή όγκος αντικειμένων (1/5 του Ευρωπαϊκού μέσου όρου) και το υψηλό κόστος εργασίας (45% μεγαλύτερο από αυτό εταιρειών ταχυμεταφοράς).
3.    Ο αθέμιτος ανταγωνισμός κύρια στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και όχι μόνο.
4.    Το υπέρογκο έλλειμμα για την Καθολική Υπηρεσία που θα δημιουργηθεί εξαιτίας της απελευθέρωσης το οποίο θα απαιτήσει τουλάχιστον 5πλασιασμό της ταχυδρομικής Αγοράς για να καλυφθεί μέσω του ταμείου χρηματοδότησης ή θα οδηγήσει σε κλείσιμο των ταχυδρομικών γραφείων και αποκλεισμό της περιφέρειας.
5.    Οι αντιφατικές πολιτικές, καθυστερήσεις, διοικητικές σκοπιμότητες και ιδιαίτερα τα τελευταία κρίσιμα πέντε(5) χρόνια, που οδηγούν τον Οργανισμό σε αδιέξοδο, χρεοκοπία και αναξιοπιστία.
6.    Η δραματική πτώση των συνολικών εσόδων του ΕΛΤΑ που το 2008 ήταν 604 εκ. ευρώ και προϋπολογίζεται για το 2012 να φτάσει τα 451 εκ. ευρώ περίπου και σε συνδυασμό με την κάθετη πτώση (40% υπολογίζεται) των συνολικών εσόδων από την πρώτη ημέρα της απελευθέρωσης.
Αποτελούν ουσιώδη ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τον Φορέα Παροχής Καθολικών Υπηρεσιών σε περίπτωση απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς.
 
Κυρίες και Κύριοι,
Με την παρέμβαση μας αυτή θέλουμε να κάνουμε σαφές σε όλους σας, ότι σε μια τόσο δύσκολη για την πατρίδα μας περίοδο μόνο κακό θα κάνει στην Ελληνική κοινωνία και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς.
Άλλωστε το παράδειγμα και άλλων χωρών με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας (π. χ. η Ιρλανδία) οι οποίες πήραν αποφάσεις στα Κοινοβούλια τους για παράταση της απελευθέρωσης πρέπει να ακολουθηθεί και από την Ελληνική Βουλή.
Συνεπώς, το Ελληνικό Κοινοβούλιο λόγω των κρίσιμων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας πρέπει ν’ αποφασίσει την παράταση εφαρμογής της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνετε πλήρως τις ευθύνες για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκληθούν από την εφαρμογή της απελευθέρωσης.
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε. Ε.
                   
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ