ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

 

Αθήνα, 11/01/2012
 
                                                                                                                                  Αρ.Πρωτ.: 15
 
Προς:
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ
κ. Χρήστο Βαρσάμη
 
Κύριε Σύμβουλε,
 
Πληροφορούμαστε ότι είναι στις προθέσεις σας, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν2685/99 και Ν3833/10, να εκδώσετε άμεσα εγκύκλιο, με την οποία θα προβείτε σε περικοπές των οδοιπορικών εξόδων και των αποζημιώσεων των μόνιμων και ΕΣ/ΟΧ υπαλλήλων, οι οποίοι μετακινούνται εντός και εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσιακού έργου (επιθεωρητές, οδηγοί, οικονομικοί ελεγκτές, πωλητές, κτλ.).
 
Παρότι στις επαναλαμβανόμενες διαβουλεύσεις μας, σας περιγράψαμε με σαφήνεια τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του μέτρου, στην παραγωγική αλυσίδα του ΕΛΤΑ και στους εργαζόμενους, εσείς αγνοείτε την πραγματικότητα και θέλετε να υλοποιήσετε μονομερώς τις επίμαχες διατάξεις.
 
Για μια ακόμη φορά, θέλουμε να σας τονίσουμε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η ΠΟΣΤ είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών που παραβαίνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην αμοιβή των εργαζομένων και σας καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή να μην προχωρήσετε στην έκδοση της εγκυκλίου.
 
Στα πλαίσια των παραπάνω και στα οδοιπορικά έξοδα και στις αποζημιώσεις, έχετε τη δυνατότητα να περικόψετε ποσοστό ίδιο με αυτό των υπολοίπων πρόσθετων αμοιβών.
 
Σε διαφορετική περίπτωση, αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για ό, τι προκύψει κατά το στάδιο εφαρμογής της εν λόγω απόφασής σας και από την πλευρά μας θα οργανώσουμε τις παρεμβάσεις μας με στόχο να την ακυρώσουμε στην πράξη.
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ            ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ  ΗΛΙΑΣ