ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

 

            Αθήνα, 31/03/2011
 
                                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 2053
 
Προς
Πρόεδρο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε, οι προκλήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο και η συνεργασία των δύο φορέων παρουσιάζεται ως μοναδικό πλεονέκτημα και μέλημά μας πρέπει να είναι η διαρκής ενίσχυσή της.
 
Η ιδέα της Λαϊκής Τράπεζας, που ενστερνίζονται θετικά τόσο η κοινωνία όσο και οι εργαζόμενοι, δεν είναι παρά αναγκαία.
 
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας θα θέλαμε να αντιμετωπίσετε τους εργαζόμενους στα ΕΛ-ΤΑ ως δικούς σας συνεργάτες.
 
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ζητούμε:
 
  1. Την εξομοίωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων των υπαλλήλων στα ΕΛ-ΤΑ με αυτά των υπαλλήλων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
  2. Την υπαγωγή σε όμοιες ρυθμίσεις των προεγκεκριμένων καταναλωτικών δανείων των υπαλλήλων στα ΕΛ-ΤΑ με αυτά των υπαλλήλων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
 
Στοχεύοντας στη δική σας καλή πρόθεση και αναμένοντας τις προτάσεις σας, είμαστε στη διάθεσή σας.
 
 
Με εκτίμηση,
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                 ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ